[ad_1]

Báo cáo tình hình thị trường trái phiếu tháng 11/2021 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam vừa công bố cho thấy, trong tháng 11/2021, bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu về tổng giá trị phát hành với 8.476 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành của tháng và trong đó có khoảng 59% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.

Trong tháng 11/2021, bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu về tổng giá trị phát hành với 8.476 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành của tháng.

Theo dữ liệu công bố đến ngày 01/12/2021 của HNX và SSC, có tổng cộng 40 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 11 và 1 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành là 20.366 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2021, nhóm doanh nghiệp ngành bất động sản tiếp tục là nhóm ngành dẫn đầu về tổng giá trị phát hành với 8.476 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành của tháng và trong đó có khoảng 59% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm.

Trong nhóm bất động sản, đợt phát hành có giá trị lớn nhất đến từ Công ty Cổ phần Vinhomes (2.090 tỷ đồng) với trái phiếu phát hành ra công chúng có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,2%/năm cho 4 kỳ đầu tiên và thả nổi ở các kỳ sau với lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm VND 12 tháng (Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV).

Ngân hàng là nhóm ngành xếp thứ 2 về tổng giá trị phát hành 7,950 tỷ đồng, chiếm 39% tổng giá trị phát hành trong tháng. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á dẫn đầu với 5 đợt phát hành trái phiếu có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, lãi suất 3,7%/năm, kỳ hạn 3 năm. Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng có giá trị phát hành tương tự với 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.000 tỷ đồng, lãi suất 3,2%/năm, kỳ hạn 3 năm để phát triển hoạt động tín dụng.

Trong 11 tháng đầu năm có tổng cộng 826 đợt phát hành TPDN trong nước với tổng giá trị đạt 495 nghìn tỷ đồng, trong đó có 803 đợt phát hành riêng lẻ và 23 đợt phát hành ra công chúng, 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1,425 tỷ USD.

Tổng cộng, trong 11 tháng đầu năm có 826 đợt phát hành TPDN trong nước, trong đó có 803 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 468.,85 nghìn tỷ đồng (chiếm 95% tổng giá trị phát hành), 23 đợt phát hành ra công chúng giá trị 26.34 nghìn tỷ (chiếm 5% (lấy số thập phân lẻ) tổng giá trị phát hành) và 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1,425 tỷ USD.

Trong 11 tháng đầu năm, nhóm bất động sản hiện đang dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 187,16 nghìn tỷ đồng, chiếm 38%. Trong đó có khoảng có khoảng 30% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu (tỷ lệ này có xu hướng tăng lên so với tháng trước). Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 4,5-13%/năm. Nhóm ngân hàng đứng ở vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 169,6 nghìn tỷ đồng, có 46,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 27%), 71% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.

Trong 11 tháng đầu năm, có 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD), trái phiếu bền vững của Vinpearl (425 triệu USD).

[ad_2]