[ad_1]

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 2777/SXD-QHKT gửi UBND tỉnh về Công ty cổ phần Flamingo Holding Group đề xuất nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án quy hoạch và đề xuất thực hiện dự án tại thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và thị trấn Di Linh.

Theo đó, đối với đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Tuyền Lâm” tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh chưa xem xét đề xuất của Công ty.

Đồng thời, sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm được phê duyệt, sẽ xem xét việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và thu hút đầu tư tại khu vực trên theo quy định.

Lý do được Sở Xây dựng nêu ra là vì khu vực 86 ha Công ty đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Tuyền Lâm” có vị trí thuộc quy hoạch phân khu chức năng du lịch sinh thái (tiếp giáp với phân khu chức năng số 3-0) theo đồ án quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (phê duyệt tại Quyết định 1968/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh) và chưa xác định cụ thể tỷ lệ tác động cho phép đối với khu vực này nên không đủ cơ sở để tiến hành nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập đồ án quy hoạch chi tiết.

Mặt khác, hiện nay UBND tỉnh đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã được phê duyệt tại Quyết định 1968/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, đối với đề xuất của Công ty về việc nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Đankia – Suối Vàng”, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh không xem xét, do trùng lắp phạm vi, ranh giới với đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch Đankia – Suối Vàng mà UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho đơn vị khác nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch.

Cụ thể, khu vực 316 ha Công ty đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết “Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp hồ Đankia – Suối Vàng” có vị trí thuộc đồ án quy hoạch phân khu Khu du lịch Đankia – Suối Vàng. Khu vực này đã được UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Golden Stream nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch (tại văn bản số 9791/UBND-XD2 ngày 03/12/2021). Hiện nay, đồ án đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định thông qua và đang trình lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt.

Riêng đối với dự án ‘’Khu dân cư đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch khu vực hồ Tây” tại thị trấn Di Linh, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết.

Trong đó lưu ý, Công ty phải chịu mọi chi phí, rủi ro trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án quy hoạch; không yêu cầu bồi hoàn kinh phí và không gắn với bất cứ điều kiện nào.

Cùng với đó, sau khi đồ án được tổ chức thẩm định, phê duyệt sẽ bàn giao lại cho địa phương để quản lý quy hoạch và xây dựng theo quy định; việc thực hiện dự án đầu tư trong phạm vi quy hoạch sẽ được tỉnh Lâm Đồng xem xét, kêu gọi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành,…

[ad_2]