Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City
[ad_1]

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Báo cáo số 67/BC-UBND về việc báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính phải thi hành trong kỳ báo cáo là 25 vụ. Trong đó, đã thi hành xong 8 vụ và chưa thi hành xong 17 vụ.

UBND tỉnh Quảng Nam đã cho biết hàng loạt nguyên nhân dẫn đến việc chậm thi hành án hành chính trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là việc xử lý các vụ án hành chính liên quan đến vấn đề ‘đất thổ cư có phải là đất ở’.

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tại thời điểm thi hành Luật Đất đai năm 1993, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp có ghi loại “đất thổ cư”.

Nguyên nhân là do khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993 và Nghị định số 64-CP ngày 15/10/1993 của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, tại tỉnh Quảng Nam có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi gộp đất ở và đất vườn thành đất “thổ cư” mà không tách riêng diện tích đất ở.

Do đó, diện tích đất thổ cư được cấp trên địa bàn tỉnh nhiều trường hợp có diện tích rất lớn, thậm chí lên đến 5.000 – 7.000m2 đất thổ cư.

Khi thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003, việc xác định diện tích đất ở thấp hơn diện tích đất thổ cư đã dẫn đến phát sinh nhiều khiếu nại, khiếu kiện.

Khi giải quyết khiếu kiện, quan điểm áp dụng pháp luật để giải quyết của cơ quan tư pháp và cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cũng có sự khác nhau, khiến cho nhiều vụ án phức tạp, kéo dài, không thể thi hành dứt điểm.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, theo rà soát sơ bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường thì toàn tỉnh có khoảng 148.398 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên.

Do đó, nếu thực hiện việc công nhận đất thổ cư là đất ở theo phán quyết của Bản án số 213/HCPT ngày 06/11/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đối với vụ ông Nguyễn Xuân Bồi, thành phố Tam Kỳ.

Hay bản án số 01/2019/HC-ST ngày 18/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với vụ ông Đặng Liệu, thị xã Điện Bàn; Bản án số 58/2020/HC-ST ngày 01/12/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với vụ ông Nguyễn Lần, huyện Thăng Bình… sẽ làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực, gây mất ổn định công tác quản lý nhà nước về đất đai và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Do đó, thực hiện Văn bản số 18/KN-VKSTC ngày 10/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát tổng thể việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đất thổ cư trên toàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh, thống nhất, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm, kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao kịp thời có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn các nội dung có liên quan về lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Nam thi hành dứt điểm các bản án hành chính còn tồn đọng, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời vẫn đảm bảo ổn định công tác quản lý nhà nước về đất đai và tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/so-phan-cua-gan-150000-so-do-cap-sai-tai-quang-nam-roi-se-ra-sao-108492.html

[ad_2]