[ad_1]

Mộ (Thổ)

***

1. Ý nghĩa của mộ:

– Đần độn, chậm, tối, u mê

– Dâm dục

– Chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc

– Chủ sự nghiệp quả

– Chiết giảm phúc thọ

2. Ý nghĩa của mộ và một số sao khác:

– Mộ, Thai, Tọa: văn võ kiêm toàn, nhất là ở Tứ Mộ

– Mộ, Tuyệt: khôn ngoan, đa mưu, túc trí

– Mộ, Hao: Hao làm mất tính chất u tối của Mộ

– Mộ, Cái (hay Riêu, hay Mộc): dâm dục, thủ dâm

3. Ý nghĩa của mộ ở các cung:

a. Ở Phúc: Rất đẹp nếu gặp Mộ Thai Tọa ở Tứ Mộ, chủ sự tốt đẹp về mồ mả, đắc lợi cho con cháu về sau.

b. Ở Tài:

– Mộ, Long, Phượng: có di sản tổ phụ

– Mộ, Hóa Lộc: có của đến tận tay

c. Ở Tật:

– Mộ Cái (Riêu hay Mộc): bị bệnh về sinh dục

d. Ở Tử: Không lợi ích cho sự sinh nở: sinh khó, trắc trở

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet.

[ad_2]