[ad_1]

Hành: Thổ 

Loại: Ác Tinh 

Đặc Tính: Tù hãm, khốn đốn, trở ngại 

Tên gọi tắt thường gặp: Võng Phụ Tinh. 

Thuộc bộ sao đôi Thiên La và Địa Võng. Gọi tắt là La Võng. Vị trí luôn ở trong Cung Tuất. Sao này là sao xấu. Ý Nghĩa Địa Võng Ở Cung Mệnh

    Sao Địa Võng ở Mệnh là rất thông minh, có tài khéo, suy tính công việc rất tài tình nhưng hay gặp ngăn trở, mọi công việc hay gặp rắc rối, bị ràng buộc.

Ý Nghĩa Địa Võng Với Các Sao Khác 

– Địa Võng và các sao giải: Làm giảm bớt hay tan biến đặc tính xấu của Địa Võng. Các sao giải này là Tuần, Triệt, Tử Vi, Hóa Khoa, Thiên Giải, Giải Thần. 

– Địa Võng, Trực Phù: Làm tăng thêm ác tinh cho đương số.

    – Địa Võng bao giờ cũng ở cung Tuất, đối diện với sao Thiên La, do đó cần xem sao Thiên La.


    Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

    [ad_2]