[ad_1]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán và vừa cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Sacombank xử lý và thu hồi được gần 72.000 tỷ đồng nợ xấu sau 5 năm tái cơ cấu

Cụ thể, năm 2021, lợi nhuận trước dự phòng Đề án của Sacombank đạt 12.660 tỷ đồng, song do tập trung tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ chi phí Đề án, lợi nhuận trước thuế đạt 4.400 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank đạt 521.117 tỷ đồng, tăng 6%, trong đó tài sản có sinh lời tăng 8,9%. Tổng huy động đạt 464.521 tỷ đồng với gần 97% huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư. Dư nợ tín dụng đạt 388.216 tỷ đồng, tăng 14%, phù hợp với hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao.

Về công tác thu hồi và xử lý nợ xấu, gần 14.100 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng (trong đó thuộc Đề án gần 11.800 tỷ đồng) được thu hồi, xử lý trong năm. Nếu tính cả những khoản nợ đã bán tài sản để xử lý khoản vay thành công và đang thu theo tiến độ, thì tổng doanh số thu hồi và xử lý nợ trong năm 2021 đạt hơn 22.100 tỷ đồng, vượt xa so với con số kế hoạch 10.000 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm.

Nhờ đó tài sản tồn đọng tiếp tục giảm thêm gần 20% so với năm trước và tỉ lệ nợ xấu hợp nhất được kéo giảm về 1,47%.

Sacombank cũng cho biết, hiệu quả kinh doanh cải thiện tích cực, trong đó thu thuần dịch vụ đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 16% với sự đóng góp khá lớn từ mảng bảo hiểm, thẻ và ngân hàng điện tử. Chi phí điều hành được kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ lãi dự thu theo Đề án 8.260 tỷ đồng, tăng 46,6% và vượt 87,9% so với mục tiêu tại Đề án.

Sau gần 5 năm tập trung tái cơ cấu, Sacombank đã thu hồi và xử lý được gần 72.000 tỷ đồng các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó hơn 58.300 tỷ đồng là các khoản thuộc Đề án; đặc biệt đã xử lý được gần 15.900 tỷ đồng lãi dự thu khoanh, tương đương giảm 73,7%.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/sacombank-xu-ly-va-thu-hoi-duoc-gan-72000-ty-dong-no-xau-sau-5-nam-tai-co-cau-108115.html

[ad_2]