Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động 3 dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City
[ad_1]

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Công văn số 2383/UBND-KTN về việc khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Quảng Nam xem xét chấm dứt hoạt động 3 dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện NgọcMột dự án bất động sản tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (ảnh minh họa) Ảnh: Lưu Bang

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 182- TB/TU ngày 14/6/2021 về việc thu hồi và điều chỉnh một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Đồng thời, thực hiện Công văn số 8434/UBND-KTN ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy trình, thủ tục lựa chọn lại nhà đầu tư các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo loạt nội dung có liên quan.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 808/STNMT-QLĐĐ ngày 14/4/2022 và UBND thị xã Điện Bàn tại các Công văn số 684/UBND, số 685/UBND ngày 19/4/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Đồng thời, làm việc với Công ty Cổ phần Bất động sản Anvie Hội An để có văn bản dừng thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My.

Trường hợp Công ty không đề nghị dừng thực hiện dự án thì báo cáo UBND tỉnh để giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tình hình thực hiện dự án và giải quyết các thủ tục tiếp theo.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các văn bản tham mưu gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 21/4/2022 để xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các Sở ngành và địa phương có liên quan, Công ty Cổ phần Bất động sản Anvie Hội An, Công ty TNHH Đầu tư – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Hương Doanh, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8434/UBND-KTN ngày 25/11/2021 để tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-xem-xet-cham-dut-hoat-dong-3-du-an-tai-do-thi-moi-dien-nam-dien-ngoc-108787.html

[ad_2]