[ad_1]

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các KCN, CCN) tính đến thời điểm 30/4/2022 và phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án nếu có.

 

Quảng Nam tổng rà soát các dự án treo, chậm tiến độ

Một dự án ở TP Hội An, Quảng Nam chậm tiến độ. (Ảnh: Chu Lai).

Ngày 16/5, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn chỉ đạo về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các KCN, CCN) tính đến thời điểm 30/4 và phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án (nếu có).

Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 1/7 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày 30/7.

Theo công bố của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam trước đó, từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/12/2021, qua thanh tra, kiểm tra, tỉnh phát hiện có 62 đơn vị, tổ chức (theo thống kê chưa đầy đủ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã thực hiện thu hồi diện tích đất 13.619.684 m2 do vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, có một số đơn vị sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng đối tượng, chuyển mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đã bị xử lý và buộc phải thực hiện đúng quy định.

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2021, có 18 đơn vị đã khắc phục sai phạm có liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn 11 đơn vị, tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai. Dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng.

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/quang-nam-tong-ra-soat-cac-du-an-treo-cham-tien-do-202251765533400.htm