[ad_1]

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc cho phép sử dụng tối đa 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán chỉ được áp dụng cho khu vực trung du, miền núi, không áp dụng cho các khu vực khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri Phú Yên liên quan về đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng đất trồng lúa hiệu quả thấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Cụ thể, cử tri Phú Yên cho biết hiện nay, tại khu vực đồng bằng trên địa bàn tỉnh có nhiều diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp, chỉ trồng được một vụ hoặc người dân bỏ hoang không canh tác hoặc chuyển sang trồng các loại cây khác.

Trong phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đó có những vị trí phù hợp, thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án kinh doanh dịch vụ sân golf nên hiện nay nhiều nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf trên các khu vực nêu trên.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 52/2020ngày 27/4/2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf thì một trong các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf là đất trồng lúa. Chỉ có quy định dự án ở vùng trung du, miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ,phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, điều kiện thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

“Để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, kiến nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, nghiên cứu sửa đổi các quy định liên quan đến vấn đề trên”, cử tri kiến nghị.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc cho phép sử dụng tối đa 5 ha đất trồng lúa một vụ, phân tán chỉ được áp dụng cho khu vực trung du, miền núi, không áp dụng cho các khu vực khác.

Theo cơ quan này, việc quy định chặt chẽ về diện tích, khu vực được áp dụng như trên nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tránh các kẽ hở chính sách để lợi dụng chuyển đổi đất lúa tràn lan sang làm sân golf.

“Hiện nay, chưa có địa phương đề xuất việc chuyển đổi này. Trường hợp có nhiều địa phương đề xuất sử dụng đất trồng lúa hiệu quả thấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, Bộ sẽ tổng hợp, nghiên cứu và kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/phu-yen-de-xuat-chuyen-dat-trong-lua-hieu-qua-thap-sang-xay-dung-san-golf-20229277844738.htm