[ad_1]

Một số dự án quy mô lớn như Khu dân cư mới Bãi Mạc, xã Thượng Quận, Kinh Môn;  Khu dân cư mới Mao Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng; đường vành đai 2 (mở rộng đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng); dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn…

 Một góc tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương).

UBND tỉnh Hải Dương vừa duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố. 

Theo đó, tỉnh thêm 83 dự án, công trình phát triển kinh tế – xã hội; với diện tích 281,90 ha. Trong đó, huyện Bình Giang có 4 dự án 17,4 ha; huyện Cẩm Giàng có 8 dự án 35,25 ha; 20 dự án 36,84 ha tại huyện Gia Lộc; 4 dự án 50,46 ha tại huyện Kinh Môn; 4 dự án 12,34 ha tại huyện Kim Thành; 12 dự án 36,32 ha huyện Nam Sách;

Huyện Ninh Giang có 9 dự án quy mô 20,13 ha; huyện Thanh Hà có một dự án 0,25 ha; huyện Thanh Miện có một dự án một ha; huyện Tứ Kỳ có một dự án 3,8 ha và TP Hải Dương có 6 dự án 4,64 ha; TP Chí Linh có 13 dự án quy mô 63,47 ha. 

Các dự án bất động sản lớn như Khu dân cư mới Bãi Mạc, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn 50 ha; Khu dân cư mới Mao Điền, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng 17 ha; Khu dân cư Nam Tân Trường, huyện Cẩm Giàng 11 ha; Khu dân cư mới Cẩm Hoàng, xã An Lâm, huyện Nam Sách 13 ha; Điểm dân cư mới vị trí 3 thôn Gòi, huyện Bình Giang 6,72 ha;Khu dân cư phía Bắc đường liên xã thị trấn Nam Sách đi Nam Hồng 8,5 ha;  Khu dân cư phía Nam đường liên xã thị trấn Nam Sách đi Nam Hồng 6,2 ha;Khu dân cư mới Cẩm Hoàng, xã An Lâm, huyện Nam Sách (giai đoạn 1) 13 ha; quy hoạch khu dân cư thôn Giâm Me, huyện Ninh Giang 10,5 ha;…

Một số dự án giao thông được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm nay của Hải Dương như đường vành đai 2 (mở rộng đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) quy mô sử dụng 15,2 ha đất qua huyện Gia Lộc; dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn (đường nối dài Cầu Hàn đến QL18, kết nối TP Hải Dương – Nam Sách – Chí Linh) sử dụng 10,4 ha; đường tránh thị trấn Gia Lộc – QL 37 với đường Vành đai 1 TP Hải Dương, huyện Gia Lộc cần 9,5 ha đất;xây dựng đường trục Đông – Tây trên huyện Kim Thành và nhánh nút giao QL5 quy mô sử dụng 3,5 ha đất;đường tỉnh 392 kéo dài (đợt 2), huyện Tứ Kỳ 3,8 ha; cầu Tân An và đường dẫn qua TP Chí Linh sử dụng 10,4 ha; đường dẫn cầu Đồng Việt, TP Chí Linh 11,5 ha…

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/hai-duong-them-83-du-an-vao-ke-hoach-su-dung-dat-nam-nay-co-loat-khu-dan-cu-duong-lon-vanh-dai-202281018148499.htm