[ad_1]

Trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 168,37 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ và chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Doanh nghiệp FDI chiếm gần 70% giá trị xuất nhập khẩu 4 tháng

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5% và trị giá nhập khẩu đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3%. Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 2,53 tỷ USD.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 4 tháng/2022 đạt 168,37 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa 89,62 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ và chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Một số nhóm hàng xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên trong 4 tháng qua gồm: điện thoại và linh kiện đạt 20,66 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 17,71 tỷ USD; máy móc, thiết bị đạt 13,68 tỷ USD; dệt may đạt 11,83 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,9% và chiếm 65,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI thặng dư 10,87 tỷ USD.

3 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 29,22 tỷ USD; máy móc, thiết bị đạt 14,35 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 7,38 tỷ USD.

Hiện, các doanh nghiệp FDI góp mặt trong toàn bộ các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó chiếm ưu thế rất lớn trong những nhóm hàng dẫn đầu như điện thoại, máy vi tính, máy móc, thậm chí cả những nhóm hàng trước đây vốn là ưu thế của doanh nghiệp trong nước như dệt may, giày dép…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/doanh-nghiep-fdi-chiem-gan-70-gia-tri-xuat-nhap-khau-4-thang-109869.html

[ad_2]