Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án nhà ở xã hội tại lô đất HH-01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH-02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ (giai đoạn 1) tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

THÔNG BÁODanh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án nhà ở xã hội tại lô đất HH-01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH-02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ (giai đoạn 1) tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 80A/ALASKA-BĐT  ngày 23/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Dự án nhà ở xã hội tại lô đất HH-01 và tòa nhà số 4 thuộc lô đất HH-02 thuộc Khu chức năng đô thị Đại Mỗ (giai đoạn 1) tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị – Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 theo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska  tại Văn bản số 80A/ALASKA-BĐT ngày 23/12/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)