[ad_1]

Đó là nội dung được nhấn mạnh tại Tờ trình số 189/TTr-UBND vừa được UBND thành phố Đà Nẵng gửi đến HĐND thành phố liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2022-2025.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, giai đoạn 2022-2025, huyện Hòa Vang thực hiện song song hai mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng phát triển huyện Hoà Vang trở thành thị xã nên việc đầu tư kết cấu hạ tầng vừa đảm bảo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, vừa phù hợp với tiêu chí đô thị là cần thiết.

Bên cạnh đó, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là đến năm 2025 phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

“Trong đó có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thì việc tiếp tục Ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang cho giai đoạn tới là cần thiết nhằm huy động nguồn lực của nhà nước và xã hội hỗ trợ huyện Hòa Vang hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và trở thành thị xã vào năm 2025’’ – Tờ trình của UBND thành phố Đà Nẵng nêu.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản kết hợp với khai thác du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Cùng với đó là Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành nguyên tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025.

Tại Tờ trình này, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ đạo việc nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách cho huyện Hòa Vang. Qua đó tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát triển khai thực hiện các nghị quyết; tham mưu cho cấp thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho huyện Hòa Vang phát triển,…

Dự kiến Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 12 năm 2021. Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng có liên quan.

[ad_2]