Elon Musk và CEO Binance khẩu chiến

Elon Musk cho rằng sự cố Dogecoin trên sàn Binance có vẻ "mờ ám", còn CZ nói đó là vấn đề kỹ thuật, đồng thời "cà khịa" lỗi của Tesla.Ngày…

Vĩnh Phúc có sóng 5G miễn phí

Viettel triển khai thử nghiệm sóng 5G tại các khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 25/11.Người dân có thể tiếp cận sóng 5G miễn…