Có cái rất giàu mà không phải là vàng bạc, có cái sống rất lâu mà không phải là thọ ngàn nămDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: