[ad_1]

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu rà soát cơ sở pháp lý việc chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của dự án Khu du lịch Thủy Hoàng – Bến Cát tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc khi chưa có chủ trương của tỉnh.

Ngày 16/5, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn chỉ đạo về dự án Khu du lịch Thủy Hoàng – Bến Cát tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Theo đó, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở pháp lý việc chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của dự án Khu du lịch Thủy Hoàng – Bến Cát khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh. Bên cạnh đó là việc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định pháp luật về đất đai.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát việc CTCP Thương mại Dịch vụ Thủy Hoàng đã rút hồ sơ chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và Phiếu chuyển số 21/PC-VP ngày 31/10/2005 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trường hợp có thay đổi thông tin sẽ chuyển thông tin sang cơ quan Thuế để thực hiện xác định lại nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất của dự án Khu du lịch Thủy Hoàng – Bến Cát. Thời hạn hoàn thành gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 20/5/2022.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tiến độ thực hiện dự án; quá trình góp vốn của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Thủy Hoàng thành lập CTCP Thương mại Dịch vụ Du lịch Hồng Hà theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn hoàn thành gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 20/5/2022.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án Khu du lịch Thủy Hoàng – Bến Cát theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 5/2022. 

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/ba-ria-vung-tau-ra-soat-phap-ly-khu-du-lich-thuy-hoang-ben-cat-202251795715492.htm