[ad_1]

“Hạn chót” hoàn thành 100% doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến gần nhưng vẫn còn 9 cục thuế có tỷ lệ thấp hơn mức trung bình, vừa bị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhắc nhở…

Đã có 99,8% doanh nghiệp và hơn 64,8 nghìn hộ kinh doanh chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.
Đã có 99,8% doanh nghiệp và hơn 64,8 nghìn hộ kinh doanh chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vừa có Công điện số 10/CĐ-TCT gửi 9 Cục Thuế gồm: Bắc Kạn, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, An Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, Yên Bái, Hòa Bình nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Với quyết tâm triển khai thành công hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13/6/2019, ngành thuế tập trung toàn lực, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo số liệu mới nhất cập nhật từ Tổng cục Thuế, tính đến 12 giờ ngày 28/6, trên cả nước có 844.400 doanh nghiệp, tương đương 99,8% tổng số doanh nghiệp và 64.811 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là khoảng 518 triệu hóa đơn.

 

“Hầu hết các Cục Thuế tiến độ triển khai đạt tốt, tuy nhiên, vẫn còn 9 cục thuế có tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ở mức dưới 99%, bao gồm: Bắc Kạn (97,5%), Hà Giang (97,8%), Tiền Giang (98,2%), Nghệ An (98,4%), An Giang (98,4%), Bến Tre (98,7%), Lâm Đồng (98,8%), Yên Bái (98,9%), Hòa Bình (98,9%)”.

(Công điện số 10/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế).

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 9 cục thuế có tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ở mức dưới 99%.

Đảm bảo đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch tại Thông báo số 110/TB-TCT của Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế 9 tỉnh này nâng cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ triển khai.

Được biết, ngành thuế triển khai hóa đơn điện tử qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất, triển khai từ tháng 11/2011 tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định, với số lượng doanh nghiệp chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và lượng hóa đơn chiếm đến 70% hóa đơn cả nước.

Giai đoạn thứ hai, từ tháng 4/2022 tại 57 địa phương còn lại.

Tổng cục Thuế thường xuyên tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện triển khai hóa đơn điện tử, trao đổi, thảo luận và xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai, đảm bảo đến ngày 1/7, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nguồn: https://vneconomy.vn/9-cuc-thue-bi-nhac-nho-chua-hoan-thanh-chuyen-doi-hoa-don-dien-tu-truoc-ngay-1-7.htm

[ad_2]