[ad_1]

BVS: FTSE ETF có thể thêm DIG, DGC và DPM

Đó là dự báo của Chứng khoán Bảo Việt (BVS) về đợt review tháng 12/2021 của quỹ ETF ngoại.

FTSE ETF

Đối với FTSE Vietnam Index, BVSC dự báo FTSE sẽ thêm 3 mã Việt Nam gồm DIG, DGC và DPM, đồng thời không có mã nào bị loại ra.

Với giả định như trên, dự kiến quỹ FTSE ETF sẽ mua vào 2.7 triệu cp DIG, hơn 910,000 cp DGC và hơn 1.8 triệu cp DPM.

Dự báo mua bán của FTSE ETF tại đợt review quý 4/2021

Số liệu tính toán chốt ngày 16/11

VNM ETF

Đối với MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của quỹ VNM ETF, BVS cho rằng các mã thành phần sẽ được giữ nguyên tại kỳ review lần này.

Các chuyên gia phân tích dự báo VNM ETF có thể mua vào nhiều nhất (xét theo số lượng) đối với VND (8.5 triệu cp), DCG (4.9 triệu cp), VHM (2.7 triệu cp); ngược lại bán ra đáng kể đối với VCB (9 triệu cp), MSN (4.5 triệu cp). Tính đến 24/11, quỹ VNM ETF đang có tài sản 586.2 triệu USD.

Dự báo mua bán của VNM ETF tại đợt review quý 4/2021

Số liệu tính toán chốt ngày 16/11

FTSE và MVIS sẽ lần lượt công bố review danh mục quý 4/2021 vào ngày 03/12 và 10/12. Cả hai quỹ FTSE ETF và VNM ETF cần hoàn tất giao dịch cuối cùng vào ngày 17/12.

*PVD và VHC có cơ hội lọt vào VNM ETF

Xuân Nghĩa

[ad_2]