Hướng dẫn cách xem sao hạn năm 2022 đúng chuẩn:
 • Bước 1: Xác định sao chiếu và hạn năm 2022 (Mục I): Bằng cách xem bảng tra sao hạn, bạn sẽ xác định được năm 2022 có sao nào chiếu mệnh và gặp phải hạn gì.
 • Bước 2: Xem tính chất sao chiếu và hạn (Mục II): Bằng cách xem phần tính chất Tốt – Xấu các sao và hạn để biết được kết quả cuối cùng về cát hung trong năm 2022.
 • Bước 3: Xem cách cúng dâng sao giải hạn (Mục III): Bằng cách xem phần hóa giải, bạn sẽ biết được cách thức cúng dâng sao giải hạn đúng chuẩn và linh nghiệm nhất. Nếu là sao xấu thì hung hiểm chiết giảm đôi phần, nếu gặp sao tốt chiếu thì được tương trợ thêm vài phần.
 

I. BẢNG TRA SAO HẠN 2022 ĐẦY ĐỦ CÁC TUỔI

 
Xem sao hạn năm 2022 cho 12 con giáp, mỗi con giáp lại phân chia theo từng tuổi nạp âm trong Lục Thập Hoa Giáp chi tiết và đầy đủ nhất.
 

1. Xem sao hạn tuổi Tý 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn cho nam mạng Sao – Hạn cho nữ mạng
Mậu Tý 1948 Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo 
Canh Tý 1960 Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận 
Nhâm Tý 1972  Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương 
Giáp Tý 1984  Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo 
Bính Tý 1996  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận

 
Click vào Sao hạn 2022 tuổi Tý để biết chi tiết về vận hạn và cách cúng giải sao hạn. Ngoài ra, nên xem kết hợp tử vi từng tuổi để chủ động nắm bắt vận lành trong năm mới.

 • Tử vi Mậu Tý 2022 nam mạng – Tử vi Mậu Tý 2022 nữ mạng
 • Tử vi Canh Tý 2022 nam mạng – Tử vi Canh Tý 2022 nữ mạng
 • Tử vi Nhâm Tý 2022 nam mạng – Tử vi Nhâm Tý 2022 nữ mạng
 • Tử vi Giáp Tý 2022 nam mạng – Tử vi Giáp Tý 2022 nữ mạng
 • Tử vi Bính Tý 2022 nam mạng – Tử vi Bính Tý 2022 nữ mạng

2. Xem sao hạn tuổi Sửu 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Kỷ Sửu 1949 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Tân Sửu 1961 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Quý Sửu 1973 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Ất Sửu 1985 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Đinh Sửu 1997 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La

 
Xem Sao hạn 2022 tuổi Sửu để biết chi tiết về sao hạn và cách giải hạn. Đồng thời, tham khảo tử vi 2022 từng tuổi Sửu để có cái nhìn bao quát về vận trình năm Nhâm Dần.

 • Tử vi Kỷ Sửu 2022 nam mạng – Tử vi Kỷ Sửu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Tân Sửu 2022 nam mạng – Tử vi Tân Sửu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Quý Sửu 2022 nam mạng – Tử vi Quý Sửu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Ất Sửu 2022 nam mạng – Tử vi Ất Sửu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Đinh Sửu 2022 nam mạng – Tử vi Đinh Sửu 2022 nữ mạng

3. Xem sao hạn tuổi Dần 2022

 

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Canh Dần 1950  La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh
Nhâm Dần 1962  Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng 
Giáp Dần 1974 Thái Bạch – Toán Tận   Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Bính Dần 1986   La Hầu – Tam Kheo   Kế Đô – Thiên Tinh
Mậu Dần 1998   Kế Đô – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng
Click Sao hạn 2022 tuổi Dần để xem chi tiết vận hạn và cách hóa giải. Thêm vào đó, tuổi Dần nên kết hợp xem tử vi để dễ dàng nắm bắt vận cát lành, tránh được vận xui trong năm mới.

 • Tử vi Canh Dần 2022 nam mạng – Tử vi Canh Dần 2022 nữ mạng
 • Tử vi Nhâm Dần 2022 nam mạng – Tử vi Nhâm Dần 2022 nữ mạng
 • Tử vi Giáp Dần 2022 nam mạng – Tử vi Giáp Dần 2022 nữ mạng
 • Tử vi Bính Dần 2022 nam mạng – Tử vi Bính Dần 2022 nữ mạng
 • Tử vi Mậu Dần 2022 nam mạng – Tử vi Mậu Dần 2022 nữ mạng

4. Xem sao hạn tuổi Mão 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
1951 Tân Mão Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận
1963 Quý Mão  Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương
1975 Ất Mão  Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo 
1987 Đinh Mão  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận
1999 Kỷ Mão   Vân Hán – Thiên La   La Hầu – Diêm Vương

 
Xem chi tiết vận hạn và cách hóa giải ở bài viết Sao hạn 2022 tuổi Mão. Đồng thời, đừng bỏ lỡ tử vi từng tuổi Mão:

 • Tử vi Tân Mão 2022 nam mạng – Tử vi Tân Mão 2022 nữ mạng
 • Tử vi Quý Mão 2022 nam mạng – Tử vi Quý Mão 2022 nữ mạng
 • Tử vi Ất Mão 2022 nam mạng – Tử vi Ất Mão 2022 nữ mạng
 • Tử vi Đinh Mão 2022 nam mạng – Tử vi Đinh Mão 2022 nữ mạng
 • Tử vi Kỷ Mão 2022 nam mạng – Tử vi Kỷ Mão 2022 nữ mạng

5. Xem sao hạn tuổi Thìn 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Nhâm Thìn   1952  Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La 
Giáp Thìn   1964 Thái Dương – Thiên La  Thổ Tú – Diêm Vương 
Bính Thìn   1976 Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ 
Mậu Thìn   1988   Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Canh Thìn   2000  Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển

 
Click Sao hạn 2022 tuổi Thìn để xem chi tiết. Bên cạnh đó, bạn nên xem kết hợp tử vi tuổi của mình để đoán định cát hung năm tới.

 • Tử vi Nhâm Thìn 2022 nam mạng – Tử vi Nhâm Thìn 2022 nữ mạng
 • Tử vi Giáp Thìn 2022 nam mạng – Tử vi Giáp Thìn 2022 nữ mạng
 • Tử vi Bính Thìn 2022 nam mạng – Tử vi Bính Thìn 2022 nữ mạng
 • Tử vi Mậu Thìn 2022 nam mạng – Tử vi Mậu Thìn 2022 nữ mạng
 • Tử vi Canh Thìn 2022 nam mạng – Tử vi Canh Thìn 2022 nữ mạng

6. Xem sao hạn tuổi Tỵ 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Quý Tỵ 1953 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Ất Tỵ 1965 Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Đinh Tỵ 1977 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Kỷ Tỵ 1989 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Tân Tỵ 2001 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo

 
Xem chi tiết tại Sao hạn 2022 tuổi Tỵ. Đồng thời, đừng bỏ lỡ phần luận giải tử vi cho từng tuổi Tỵ năm Nhâm Dần, nó rất hữu ích dành cho những quyết định quan trọng trong năm mới của bạn.

 • Tử vi Quý Tỵ 2022 nam mạng – Tử vi Quý Tỵ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Ất Tỵ 2022 nam mạng – Tử vi Ất Tỵ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Đinh Tỵ 2022 nam mạng – Tử vi Đinh Tỵ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Kỷ Tỵ 2022 nam mạng – Tử vi Kỷ Tỵ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Tân Tỵ 2022 nam mạng – Tử vi Tân Tỵ 2022 nữ mạng 

7. Xem sao hạn tuổi Ngọ 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Giáp Ngọ 1954 Vân Hán – Địa Võng La Hầu – Địa Võng
Bính Ngọ 1966 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
Mậu Ngọ 1978 Mộc Đức – Huỳnh Tuyển Thủy Diệu – Toán Tận
Canh Ngọ 1990 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
Nhâm Ngọ 2002 Thủy Diệu – Ngũ Mộ Mộc Đức – Ngũ Mộ

 
Xem chi tiết phần luận giải và cách hóa giải tại bài viết Sao hạn 2022 tuổi Ngọ. Đồng thời, đừng quên kết hợp xem tử vi từng tuổi để có cái nhìn đa chiều về vận mệnh cát hung trong năm mới.

 • Tử vi Giáp Ngọ 2022 nam mạng – Tử vi Giáp Ngọ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Bính Ngọ 2022 nam mạng – Tử vi Bính Ngọ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Mậu Ngọ 2022 nam mạng – Tử vi Mậu Ngọ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Canh Ngọ 2022 nam mạng – Tử vi Canh Ngọ 2022 nữ mạng
 • Tử vi Nhâm Ngọ 2022 nam mạng – Tử vi Nhâm Ngọ 2022 nữ mạng

8. Xem sao hạn tuổi Mùi 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Ất Mùi 1955  Thái Dương – Thiên La Thổ Tú – Diêm Vương 
Đinh Mùi 1967  Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ
Kỷ Mùi 1979 Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La
Tân Mùi 1991 Thái Dương – Toán Tận  Thổ Tú – Huỳnh Tuyển 
Quý Mùi 2003  Thổ Tú – Tam Kheo Vân Hán – Thiên Tinh 

Click Sao hạn 2022 tuổi Mùi để xem phần luận giải chi tiết. Ngoài ra, bạn nên kết hợp xem tử vi tuổi của mình để đảm bảo tính chuẩn xác khi luận đoán vận hạn năm mới.

 • Tử vi Ất Mùi 2022 nam mạng – Tử vi Ất Mùi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Đinh Mùi 2022 nam mạng – Tử vi Đinh Mùi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Kỷ Mùi 2022 nam mạng – Tử vi Kỷ Mùi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Tân Mùi 2022 nam mạng – Tử vi Tân Mùi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Quý Mùi 2022 nam mạng – Tử vi Quý Mùi 2022 nữ mạng

9. Xem sao hạn tuổi Thân 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Bính Thân 1956  Thái Bạch – Toán Tận  Thái Âm – Huỳnh Tuyển
Mậu Thân 1968  La Hầu – Tam Kheo  Kế Đô – Thiên Tinh
Canh Thân 1980  Kế Đô  – Địa Võng  Thái Dương – Địa Võng
Nhâm Thân 1992  Thái Bạch – Thiên Tinh  Thái Âm – Tam Kheo
Giáp Thân 2004   La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
 
Xem chi tiết phần luận giải các sao hạn ở bài viết Sao hạn 2022 tuổi Thân. Ngoài ra, đừng quên xem kết hợp cùng tử vi 2022 để có cái nhìn toàn diện về cát hung trong năm Tứ hành xung với tuổi của bạn.

 • Tử vi Bính Thân 2022 nam mạng – Tử vi Bính Thân 2022 nữ mạng
 • Tử vi Mậu Thân 2022 nam mạng – Tử vi Mậu Thân 2022 nữ mạng
 • Tử vi Canh Thân 2022 nam mạng – Tử vi Canh Thân 2022 nữ mạng
 • Tử vi Nhâm Thân 2022 nam mạng – Tử vi Nhâm Thân 2022 nữ mạng
 • Tử vi Giáp Thân 2022 nam mạng – Tử vi Giáp Thân 2022 nữ mạng 

10. Xem sao hạn tuổi Dậu 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Đinh Dậu 1957  Thủy Diệu – Thiên Tinh  Mộc Đức – Tam Kheo
Kỷ Dậu 1969  Mộc Đức – Huỳnh Tuyển  Thủy Diệu – Toán Tận
Tân Dậu 1981  Vân Hán – Thiên La  La Hầu – Diêm Vương
Quý Dậu 1993  Thủy Diệu – Ngũ Mộ  Mộc Đức – Ngũ Mộ
Ất Dậu 2005   Mộc Đức – Huỳnh Tuyển   Thủy Diệu – Toán Tận

Click Sao hạn 2022 tuổi Dậu để xem phần luận giải chi tiết. Ngoài ra, nên kết hợp xem tử vi 2022 từng tuổi Dậu để chủ động nắm bắt điều cát lành, tránh điều xui xẻo cho năm mới.

 • Tử vi Đinh Dậu 2022 nam mạng – Tử vi Đinh Dậu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Kỷ Dậu 2022 nam mạng – Tử vi Kỷ Dậu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Tân Dậu 2022 nam mạng – Tử vi Tân Dậu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Quý Dậu 2022 nam mạng – Tử vi Quý Dậu 2022 nữ mạng
 • Tử vi Ất Dậu 2022 nam mạng – Tử vi Ất Dậu 2022 nữ mạng 

11. Xem sao hạn tuổi Tuất 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Mậu Tuất 1958 Thổ Tú – Ngũ Mộ   Vân Hán – Ngũ Mộ
Canh Tuất 1970  Thái Âm – Diêm Vương  Thái Bạch – Thiên La
Nhâm Tuất 1982 Thái Dương – Toán Tận   Thổ Tú – Huỳnh Tuyển
Giáp Tuất 1994  Thổ Tú – Ngũ Mộ  Vân Hán – Ngũ Mộ 
Bính Tuất 2006   Thái Âm – Diêm Vương   Thái Bạch – Thiên La

 
Xem Sao hạn 2022 tuổi Tuất để biết chi tiết về sao hạn và cách hóa giải. Bên cạnh đó, tuổi Tuất có thể kết hợp xem tử vi để có cái nhìn khách quan nhất về vận hạn năm 2022.

 • Tử vi Mậu Tuất 2022 nam mạng – Tử vi Mậu Tuất 2022 nữ mạng
 • Tử vi Canh Tuất 2022 nam mạng – Tử vi Canh Tuất 2022 nữ mạng
 • Tử vi Nhâm Tuất 2022 nam mạng – Tử vi Nhâm Tuất 2022 nữ mạng
 • Tử vi Giáp Tuất 2022 nam mạng – Tử vi Giáp Tuất 2022 nữ mạng
 • Tử vi Bính Tuất 2022 nam mạng – Tử vi Bính Tuất 2022 nữ mạng 

12. Xem sao hạn tuổi Hợi 2022

Tuổi Can Chi Năm sinh Sao – Hạn nam mạng Sao – Hạn nữ mạng
Kỷ Hợi 1959 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Tân Hợi 1971 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Quý Hợi 1983 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo
Ất Hợi 1995 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Đinh Hợi 2007 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
 
Xem phần luận giải chi tiết ở bài viết Sao hạn 2022 tuổi Hợi. Đồng thời kết hợp xem thêm tử vi năm 2022 để đảm bảo tính chính xác về vận hạn năm mới.

 • Tử vi Kỷ Hợi 2022 nam mạng – Tử vi Kỷ Hợi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Tân Hợi 2022 nam mạng – Tử vi Tân Hợi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Quý Hợi 2022 nam mạng – Tử vi Quý Hợi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Ất Hợi 2022 nam mạng – Tử vi Ất Hợi 2022 nữ mạng
 • Tử vi Đinh Hợi 2022 nam mạng – Tử vi Đinh Hợi 2022 nữ mạng

II. TÍNH CHẤT TỐT – XẤU CÁC SAO VÀ HẠN NĂM 2022

1. Tính chất cát hung của các sao chiếu

Cửu tinh hay cửu diệu trong cách tính hạn hàng năm gồm 9 ngôi sao, được chia làm 3 mức Tốt – Trung bình – Xấu như sau:
 • Sao tốt: Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức
 • Sao xấu: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô
 • Sao trung bình: Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán (Văn Hớn)
Tên sao Tính chất sao
Sao Thái Âm Chủ về danh lợi, hỉ sự, tốt cho nữ hơn nam mạng.
Sao Thái Dương Chủ về an khang thịnh vượng, nam giới gặp nhiều tin vui, tài lộc còn nữ giới lại thường gặp vất vả, tức hợp nữ hơn nam mạng.
Sao Mộc Đức Chủ về hôn sự cát lành, nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt.
Sao Thái Bạch Chủ về hao tán tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan sự. Sao này kỵ màu trắng quanh năm.
Sao La Hầu Chủ khẩu thiệt tinh, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Kỵ nhất với nam giới.
Sao Kế Đô Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Kỵ nhất với nữ giới.
Sao Thổ Tú Ách tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. 
Sao Thủy Diệu Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.
Sao Vân Hán Tai tinh, chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.
 

2. Mức độ ảnh hưởng của các hạn trong năm 2022

 • Đại hạn: Toán Tận (bệnh tật, hao tài), Huỳnh Tuyển (bệnh năng, hao tài).
 • Tiểu hạn: Tam Kheo (chân tay nhức mỏi), Ngũ Mộ (hao tài).
 • Xấu: Thiên Tinh (thị phi, kiện tụng), Thiên La (bị phá phách không yên), Địa Võng (tai tiếng, cạm bẫy, tù tội), Diêm Vương (tin buồn từ xa).
Tên hạn Tính chất
Toán Tận Tật bệnh, hao tài
Huỳnh Tuyển Bệnh nặng, hao tài
Tam Kheo
Tay chân nhức mỏi
Ngũ Mộ Hao tiền tốn của
Thiên Tinh Bị thưa kiện, thị phi
Thiên La Bị phá phách không yên
Địa Võng Tai tiếng, coi chừng tù tội
Diêm Vương Người xa mang tin buồn
 

III. CÁCH CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN 2022 ĐÚNG CHUẨN

 
Không ít người thắc mắc vì sao cần cúng sao giải hạn, hay có sao tốt chiếu mệnh rồi có cần cúng không…, điều này tùy thuộc phần nhiều vào quan điểm của mỗi người. Có thể nói, việc cúng dâng sao giải hạn nhằm mục đích chính là giảm bớt xui khí của sao hạn xấu, tăng thêm cát khí sao tốt, từ đó cầu mong 1 năm mới an khang, thịnh vượng.
 

1. Cách cúng dâng sao giải hạn năm 2022

 
Cúng dâng sao giải hạn có thể tiến hành 1 lần duy nhất vào dịp đầu năm mới, hoặc có thể làm lễ vào một ngày cố định trong các tháng âm lịch (tùy vào từng loại sao chiếu mà có các ngày cúng lễ khác nhau). Bên cạnh đó, sắm lễ, hành lễ có phần khác biệt. Riêng phần văn khấn dùng chung, chỉ khác nhau ở tên sao và danh xưng các vị thần sao. Chi tiết với các sao chiếu như sau:
 
– Cách cúng sao Thái Bạch 2022

 • Thời gian: Ngày 15 âm hàng tháng hoặc có thể cúng 1 lần vào những ngày đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”.
– Cách cúng sao La Hầu 2022

 • Thời gian: Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào dịp đầu năm.
 • Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.
– Cách cúng sao Kế Đô 2022

 • Thời gian: Ngày 18 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ:  “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.
– Cách cúng sao Mộc Đức 2022

 • Thời gian: Ngày 25 âm lịch hàng tháng hoặc cúng một lần vào dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”.
– Cách cúng sao Thủy Diệu 2022

 • Thời gian: Ngày 21 âm lịch hàng tháng, hoặc cúng 1 lần vào đầu năm.
 • Sắm lễ: 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”.
– Cách cúng sao Vân Hán 2022

 • Thời gian: Ngày 29 âm lịch hàng tháng. Hoặc có thể tiến hành 1 lần vào đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”
– Cách cúng sao Thổ Tú 2022

 • Thời gian: 19 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần duy nhất vào đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân”.
– Cách cúng sao Thái Dương 2022

 • Thời gian: Ngày 27 âm lịch hàng tháng hoặc dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 2 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”.
– Cách cúng sao Thái Âm 2022

 • Thời gian: Ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc dịp đầu năm mới.
 • Sắm lễ: 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”
Mẫu bài văn khấn cúng dâng sao giải hạn năm 2022

Dưới đây là bài văn khấn cúng dâng sao giải hạn năm Nhâm Dần áp dụng cho tất cả các tuổi. Tuy nhiên, ứng với mỗi sao lại có tên sao và danh xưng các vị thần sao khác nhau. Bạn đọc cần lưu ý thay đổi khi hành lễ. Bài văn khấn như sau:

Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Tlượng đế.
– Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.
– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân
– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân
Con kính lạy …. (danh xưng các vị thần sao khi hành lễ phía trên).
– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân.
Tín chủ con là:…………………
Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ……
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…… để làm lễ giải hạn sao (tên sao)… chiếu mệnh:
Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!

2. Cách hóa giải các hạn năm 2022 theo phong thủy

 • Thứ nhất: Nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề, cờ bạc.
   
 • Thứ hai: Trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng.
   
 • Thứ ba: Nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tốn…
   
 • Thứ tư: Hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình. Nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng, khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình.

Trên đây Lịch Ngày Tốt đã chia sẻ toàn bộ thông tin về Xem sao hạn năm 2022 đầy đủ các tuổi con giáp. Có điều nhỏ cần lưu ý, tùy vào điều kiện kinh tế mỗi gia đình mà tiến hành làm lễ cúng dâng sao giải hạn khác nhau, không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy mới là tốt.

Bên cạnh đó, nghi lễ cúng dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật, mỗi người có thể cúng sao giải hạn cho chính mình bằng các việc làm thay thế như cẩn trọng khi hành sự, làm nhiều việc thiện, việc tốt cho xã hội…

Tin cùng chuyên mục dành cho bạn:Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: