Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chuyến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết loạt kiến nghị của tỉnh, qua đó tạo điều kiện cho Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 135/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Lê Trí Thanh đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông báo nêu trên.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo về nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, Đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Theo đó, Quảng Nam tập trung vào bảo tồn, phát huy khu phố cổ; nghiên cứu phạm vi Đề án trong khu phố cổ và cả vùng phụ cận để phục vụ công tác dãn dân, chống sự quá tải di tích, hạn chế tối đa tác động trực tiếp của thiên nhiên đối với di tích; đề xuất các cơ chế, chính sách mới, thật sự đặc thù,…

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao các cơ quan của tỉnh thường xuyên liên hệ, phối hợp với Tổ Công tác của Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai xây dựng Đề án xã hội hoá đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang.
Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới
Đồng thời, chuẩn bị các nội dung về hiện trạng sử dụng đất, thủ tục giao đất, cho thuê đất để phát triển Cảng hàng không Chu Lai; làm việc với tư vấn lập Quy hoạch cảng hàng không để kết nối hạ tầng giao thông với Khu phi thuế quan Tam Quang.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Đối với hệ thống cảng biển, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư khu bến cảng 5 vạn tấn Tam Hiệp trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định. Đồng thời làm việc với đơn vị tư vấn để bổ sung phương án phát triển Trung tâm logistics công-ten-nơ vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Sở Xây dựng cùng với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh rà soát, trong quá trình lập Quy hoạch chung các đô thị mới, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết của các dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai phải đúng với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Trường hợp có sai khác so với Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và có tính khả thi thì phải lập thủ tục trình cấp thẩm quyền báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tổng hợp các vướng mắc liên quan đến đất đai trong Khu kinh tế mở Chu Lai để kiến nghị sửa đổi. Trong đó lưu ý căn cứ pháp lý thực hiện thu hồi đất, giao đất trong Khu kinh tế, nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng, trường hợp không giải phóng mặt bằng được thì đề nghị hướng dẫn thực hiện theo hình thức nào để thu hút các dự án đầu tư,…

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng rà soát lại các đồ án quy hoạch tại Khu kinh tế mở Chu Lai đảm bảo đúng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai. Trường hợp chưa đúng thì phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Về nghiên cứu đầu tư tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để khảo sát, đánh giá các phương án tuyến.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới
Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các địa phương để bổ sung vào Quy hoạch đường Tỉnh lộ (ĐT) sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải chịu trách nhiệm chủ động đề xuất phương án đầu tư tuyến đường nêu trên theo hình thức PPP sau khi phương án tuyến được thống nhất.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Về điều chỉnh diện tích rừng phòng hộ ven biển, Quảng Nam sẽ rà soát, đánh giá thực trạng rừng trồng phòng hộ khu vực ven biển; đánh giá diện tích rừng đủ tiêu chí công nhận thành rừng, thực trạng phân bố so với Quy hoạch phát triển vùng Đông, những vướng mắc, khó khăn hiện nay,…
Trên cơ sở đó kiến nghị các phương án điều chỉnh diện tích rừng theo Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; nêu rõ việc điều chỉnh giảm diện tích rừng phòng hộ ảnh hưởng như thế nào đến việc phòng hộ khu vực ven biển, tác động tích cực tại các vị trí trồng rừng thay thế,… Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin về chỉ tiêu mật độ cây xanh tại các Khu đô thị, khu công nghiệp.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Về hình thành Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn các nhà đầu tư khảo sát quy hoạch Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại vị trí phù hợp, có quỹ đất và không gian thuận lợi.

Vùng Đông Quảng Nam sắp bước vào giai đoạn phát triển mới

Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam (nạo vét sông Trường Giang và xây dựng 6 cây cầu qua sông), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.748 tỷ đồng.

Cụm động lực số 2 sẽ hình thành 03 đô thị mới (Duy Hải – Duy Nghĩa; Bình Minh và Bình Hải) là đô thị loại V giai đoạn 2025 – 2030. Đồng thời từng bước kết nối, hình thành chuỗi đô thị hai bên sông Trường Giang từ Duy Xuyên đến Thăng Bình đạt các tiêu chí đô thị loại II giai đoạn 2035 – 2045 theo hướng đô thị du lịch, dịch vụ cấp vùng.

Sẽ điều chỉnh lại dự án Làng đại học Đà Nẵng theo hướng nào?

Đặc biệt, về giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, UBND thị xã Điện Bàn sẽ rà soát, đánh giá thực trạng phân bố dân cư tại khu vực Làng Đại học, nhu cầu kinh phí giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất bố trí tái định cư), tính khả thi trong giải quyết các tồn tại, vướng mắc hiện nay.

Trường hợp xác định tính khả thi thì đề nghị điều chỉnh lại dự án theo hướng chỉ thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, còn tại tỉnh Quảng Nam thì cho phép quy hoạch chỉnh trang, sắp xếp dân cư thành khu vực vệ tinh cho Làng đại học.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/vung-dong-quang-nam-sap-buoc-vao-giai-doan-phat-trien-moi-109709.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: