VTO đã bán hết cổ phiếu quỹ

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) vừa thông báo đã bán hết cổ phiếu quỹ để thu hồi vốn và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Theo đó, VTO đã bán khớp lệnh toàn bộ 1 triệu cp quỹ trong thời gian 13/01-07/02/2022. Với mức giá giao dịch bình quân là 11,934 đồng/cp, ước tính VTO thu về được gần 12 tỷ đồng từ thương vụ này.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, VTO ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so năm trước, xuống còn 946 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng tăng 85%, đạt hơn 129 tỷ đồng.

Năm 2021, VTO dự kiến doanh thu đạt 1,034 tỷ đồng, giảm 12% và lãi trước thuế gần 91 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, VTO đã thực hiện được 91% chỉ tiêu doanh thu và vượt 81% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Khang DiDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: