Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) sẽ tham gia lập quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh với diện tích khoảng 900 ha, thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

VSIP tham gia lập quy hoạch khu công nghiệp 900ha ở Cần Thơ

Minh họa

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành công văn số 205/UBND-XDĐT về việc lập quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thống nhất tiếp nhận tài trợ của Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) về lập quy hoạch Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh với diện tích khoảng 900 ha, thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. Sản phẩm tiếp nhận là hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ chịu trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm quy hoạch, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Vĩnh Thạnh, VSIP và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, VSIP thực hiện theo đúng quy định.

Vào tháng 12/2020, UBND TP Cần Thơ có Tờ trình đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đưa 3 khu công ngiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến 2030, do không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Song song đó, thành phố cũng xin Trung ương bổ sung vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 thêm 2 khu công nghiệp là: Khu công nghiệp Ô Môn quy mô 500ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 900ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.

TP Cần Thơ hiện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phát triển 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.349,47ha, bao gồm: Trà Nóc I (135,67ha), Trà Nóc II (150,5ha), Hưng Phú I (262ha), Hưng Phú 2A (134,3ha), Hưng Phú 2B (67ha), Ô Môn (500ha) và Vĩnh Thạnh (900ha).Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: