Ngày 23/12 tới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 và năm 2019.

Vietcombank sắp chia cổ tức 12%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng

Theo đó, Vietcombank sẽ trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng.

Và với hơn 3.708 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ phải chi gần 4.450 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 5/1/2022.

Đồng thời, Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,023 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 1.000:276, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 276 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng, bao gồm hai cấu phần. Trong đó, cấu phần thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,024 tỷ cổ phiếu (tương đương 27,6%) để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vietcombank tăng thêm 10.236 tỷ đồng, qua đó nâng mức vốn lên hơn 47.325 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 19.311 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý 3 đóng góp 5.738 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Với kết quả này, Vietcombank vẫn đang là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về con số lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,5% đạt 936.343 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7,4% đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: