Viên hình (tướng vượn)

Ngách khoan nhãn đại lưỡng mi nùng

Tì thiểu, phát ni đới tiếu dung

Khước thi viên tâm nan trắc độ

Thiên thiên cự phú thọ nhi chung.

(Nghĩa là: Trán rộng, mắt to, mày rậm – Râu lưa thưa, tóc ít, miệng lúc nào cũng như cười – Tâm lý loay hoay khó biết – Giàu có và thọ).

Hầu hình (tướng khỉ)

Ngách đột đầu viên hình tự hầu

Nhãn hoàng thần bạc thể khinh phù

Bình sinh mưu sự đa cơ sảo

Bất tác cao quan dã cẩm cừu.

(Nghĩa là: Trán lõm, đầu tròn, hình dáng như con khỉ, mắt vàng, môi mỏng, thân thể gầy gò nhẹ tênh, lúc mưu sự lắm mưu mẹo – Nếu không làm quan to cũng giàu có)

Xà hình (tướng rắn)

Nhãn viên tế tiểu đới thanh đồng

Thần bạc thiệt trường khí tương hùng

Thân nhiệm triều cương đa độc hại

Hại nhân tính mệnh tác kỳ công

(Nghĩa là: Mắt tròn nhỏ, con ngươi hơi xanh – Môi mỏng, lưỡi dài vẻ mạnh khỏe – Có thể làm quan trong triều, tính tình hiểm độc hại nhân ích kỷ)

Ngưu hình (tướng trâu)

Nhãn trường bình thị diệm tuấn tăng

Thanh hướng bộ trì hữu độc năng

Ngộ đắc thử hình điền địa quảng

Túng nhiên phú túc dã vô xưng.

(Nghĩa là: Mắt dài nhìn bình thản, xương cốt lớn, tiếng nói trầm, đi chậm, tướng trâu giàu có nhiều nhà, nhiều đất).

Quy hình (tướng rùa)

Qui ngách phương bình tính tối linh

Mi nùng nhãn đại thị chân hình

Qui sương phong mãn tinh thần dị

Định tá thánh triều thả thọ, linh

(Nghĩa là: Trán vuông bằng phẳng, đầu óc linh mẫn, mày rậm mắt to đúng tướng rùa – Tướng này kho đụn đầy, quan cao, sống lâu).Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: