Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng Kim Đô Policity - Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng Dự án Kim Đô Policity Yên Phong.
Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ Từ Sơn Garden City, hãy tìm hiểu nguyên nhân.
Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng Sánh vai với Ecopark hay Phú Mỹ Hưng chỉ có thể là Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity với mật độ xây dựng chỉ 21%.Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 29/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Đình Việt Anh.

Theo đó, ông Việt Anh bị phạt tiền 70 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 27/09/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch mua 78,000 cp của CTCP SPI (HNX: SPI), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 785,000 cp (4.66%) lên 863,000 cp (5.13%) và trở thành cổ đông lớn của SPI. Đến ngày 01/10/2019, ông Việt Anh đã thực hiện giao dịch bán 26,200 cp SPI, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 863,000 cổ phiếu (5.13%) xuống còn 836,800 cp (4.977%) và không còn là cổ đông lớn của SPI. 

Tuy nhiên, Việt Anh đều không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Khang DiCó thể bạn sẽ quan tâm: