Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh này vừa ban hành Công văn số 9500/UBND-LN về việc kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến dự án ‘’ma’’ và phá rừng tại huyện Bảo Lâm.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung thông tin phản ánh về dự án ‘’ma’’ The Tropicana Garden 1&2 và thông tin lọt thỏm giữa rừng khu đô thị nghỉ dưỡng bức tử rừng thông ở Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng ‘’lệnh’’ kiểm tra, xử lý thông tin dự án ‘’ma’’, phá rừng tại Bảo Lâm

Qua đó, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền xã B’Lá phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc trên.

Đồng thời xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm (nếu có), xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/12/2021, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có văn bản số 1149-CV/TU chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến dự án ‘’ma’’ và phá rừng tại huyện Bảo Lâm.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: