UBCKNN đang làm thủ tục xử phạt APEC Group vì bán ‘chui’ trái phiếu

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, UBCKNN đang thực hiện thủ tục để xử phạt CTCP Tập đoàn Apec Group về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho đối tượng nhà đầu tư không xác định mà không đăng ký với UBCKNN theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Bộ Tài chính đã chỉ đạo UBCKNN triển khai các đoàn kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN tại một số doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại 9 công ty chứng khoán và 2 doanh nghiệp phát hành, bước đầu đã ghi nhận và triển khai thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp phát hành, 1 công ty chứng khoán.

Bộ Tài chính cho biết UBCKNN đang thực hiện thủ tục để xử phạt CTCP Tập đoàn Apec Group về việc chào bán TPDN thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho đối tượng nhà đầu tư không xác định mà không đăng ký với UBCKNN theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Trước đó, ngày 30/11, UBCKNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn VsetGroup vì có hành vi tương tự; số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 600 triệu đồng và yêu cầu doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ trái phiếu đã phát hành.

Trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành với quy mô lớn so với vốn tự có, phát hành không có tài sản đảm bảo và phát hành nhiều đợt.

Về phía công ty chứng khoán, ngày 01/12/2021, UBCKNN ra quyết định phạt tiền 250 triệu đồng đối với CTCP Quốc tế Việt Nam (VISE) do thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép. Trong năm 2021, VISE đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán TPDN riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng TPDN riêng lẻ khi chưa được cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

* Bán trái phiếu không đăng ký, VsetGroup bị UBCKNN xử phạt, buộc thu hồi và hoàn trả tiền

Đông TưDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: