Tướng kẻ ác: tướng mệnh khảo luận Kim Đô Policity - Tướng kẻ ác: tướng mệnh khảo luận Dự án Kim Đô Policity Yên Phong.
Tướng kẻ ác: tướng mệnh khảo luận Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ Từ Sơn Garden City, hãy tìm hiểu nguyên nhân.
Tướng kẻ ác: tướng mệnh khảo luận Sánh vai với Ecopark hay Phú Mỹ Hưng chỉ có thể là Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity với mật độ xây dựng chỉ 21%.
Thế thượng ác nhân đa.

Trên đời lắm kẻ ác. Lắm kẻ ác mà nhìn thấy không ra nên thế sự mới sinh lắm chuyện. Tại sao nhìn không ra? Tại vì hễ đã là kẻ ác thì thường nó phải cố tạo ra cử chỉ khiêm cung để che giấu tâm địa rắn rết. Rất may ác nhân hay lộ trên hình tướng. Sách cổ nhân để lại ghi tướng ác như sau:

– Đứng đằng sau gáy trông thấy hàm (hàm gồ lên bạnh ra).

– Đi chân nhển lên không đụng tới đất.

– Trán hôn ám.

– Con ngươi đục như mắt cá.

– Hình giống con heo.

– Tóc vàng, con ngươi đỏ.

– Mắt như mắt gà, tròn, trợn trừng, lơ láo.

– Mắt trông thấy bốn phía lòng trắng.

– Gò mắt cao mà ăn lấm nhấm như chuột ăn.

– Đầu thật lớn mà mắt nhỏ.

– Mắt ba cạnh.

– Quang mắt lấm lét như mắt chuột.

– Mặt tro than.

– Mũi gẫy gồ lên ba khúc, hoặc lồi lõm ba khúc.

Tướng kẻ ác thường đi đôi với tướng hung tử. Trông thấy những người mang tướng ấy dù có nói khéo thế nào cũng chớ có gần. Cộng tác sẽ bị lừa, bị phản, đi chơi chung sẽ bị tai nạn.Có thể bạn sẽ quan tâm: