Từng nợ thuế đầm đìa, ‘bất ngờ’ được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Quận 3, TP. HCM có Thư hứa cấp tín dụng số 331/2022/CV-NHNA-TTKD, Công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt xin mở rộng dự án khu nghỉ mát Đà Lạt lên 2.500 tỷ đồng.

Từng nợ thuế đầm đìa, Hoàng Gia Đà Lạt lấy đâu ra tiền để xin mở rộng đầu tư dự án lên 2.500 tỷ đồng?

Một trong những danh mục đầu tư của Công ty CP Hoàng Gia Đà Lạt

Sở Tài chính Lâm Đồng vừa có văn bản số 473/STC-ĐT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc cho ý kiến đối với năng lực tài chính để mở rộng quy mô đầu tư dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt.

Theo đó, Công ty Hoàng Gia Đà Lạt (Hoàng Gia Đà Lạt) đề nghị điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 875,6 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu hơn 848 tỷ đồng và vốn huy động gần 1.652 tỷ đồng).

Diện tích đất sử dụng mở rộng quy mô đầu tư hơn 62 ha, tiến độ thực hiện từ 2022 – 2025.

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt, nội dung đề nghị điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 875.600 triệu đồng lên 2.500.000 triệu đồng.

Trong đó, vốn chủ sở hữu Không thay đổi và vốn huy động từ 27.566 triệu đồng lên 1.651.966 triệu đồng.

Về khả năng huy động vốn, ngày 08/3/2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Quận 3, TP. HCM có Thư hứa cấp tín dụng số 331/2022/CV-NHNA-TTKD.

Trong đó Ngân hàng đồng ý xem xét cấp cho Công ty số tiền 1.651.966 triệu đồng để Công ty đầu tư xây dựng hạng mục công trình Tòa nhà Câu lạc bộ Golf tại Sân Golf Đồi Cù nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng nêu tại Thư hứa cấp tín dụng. Thời hạn có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

Phân tích hồ sơ có liên quan, Sở Tài chính Lâm Đồng cho rằng, về năng lực tài chính theo hồ sơ của nhà đầu tư tại thời điểm xem xét là đảm bảo để mở rộng quy mô đầu tư thực hiện dự án (bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng mới công viên chuyên đề, công trình Tòa nhà câu lạc bộ Golf tại Sân Golf Đồi Cù).

Nhà đầu tư cam kết sử dụng vốn đảm bảo cho dự án nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Từng nợ thuế trong nhiều năm liên tiếp

Trước đó, ngày 11/6/2021, UBND thành phố Đà Lạt có văn bản số 3569/UBND-KT về việc tham gia ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư “Khu nghỉ mát Đà Lạt” của Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt.

Theo đó, về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, căn cứ Quyết định đơn giá số 661/QĐ-CT của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng ngày 27/5/2020, tính tới thời điểm 31/10/2020 Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt (Mã số thuế 5800000826) còn nợ đọng ngân sách nhà nước số tiến là 31.987.518.140 đồng. Trong đó tiền thuê đất là 30.751.487.583 đồng, tiền chậm nộp là 1.236.030.557 đồng.

Cụ thể năm 2017, tổng số tiền nợ đọng ngân sách nhà nước là 7.532.226.123 đồng (bao gồm: tiền thuê đất là 6.943.884.293 đồng, tiền chậm nộp là 588.341.830 đồng).

Đồng thời năm 2018, tổng số tiền nợ đọng ngân sách nhà nước là 12.228.302.157 đồng (bao gồm: tiền thuê đất là 11.903.801.645 đồng, tiền chậm nộp là 324.500.512 đồng).

Bên cạnh đó, năm 2019, tổng số tiền nợ đọng ngân sách nhà nước là 12.226.989.860 đồng (bao gồm: tiền thuê đất là 11.903.801.645 đồng, tiền chậm nộp là 323.188.215 đồng).

Theo văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt ngày 06/5/2021, Công ty đề nghị điều chỉnh nhà đầu tư và tỷ lệ vốn góp giữa các cổ đông.

Về tổng đầu tư của dự án không thay đổi theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp khi thay đổi người góp vốn (tổng đầu tư của dự án là 875.600.000.000 đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 848.034.481.000 đồng chiềm 97%; vốn vay là 27.565.519.000 đồng).

Đến nay (thời điểm tháng 6/2021), Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính như đã nêu trên, do đó chưa đủ cơ sở để tham gia ý kiến việc đề nghị điều chỉnh dự án của Công ty.

Vì vậy, UBND thành phố Đà Lạt kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công ty cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt chấp hành, khắc phục những tồn tại và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: