Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt, tạm dừng toàn bộ việc tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình trên đất mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa tại khu vực Tờ bản đồ số 8, 9 thôn 14, xã ĐamB’ri và các khu vực khác trên địa bàn thành phố Bảo Lộc để rà soát, thực hiện đầy đủ về hồ sơ, thủ tục pháp lý,… theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Thông báo số 316/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tại buổi làm việc với thành phố Bảo Lộc về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; các công trình trọng điểm và công tác quản lý nhà nước về phân lô, bán nền.

Trực tiếp kiểm tra tại ‘’điểm nóng’’ phân lô, bán nền, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo ‘’nóng’’

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của địa phương này trong việc chậm triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 75-TB/TU của Tỉnh ủy ngày 26/4/2021; tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm còn chậm, chưa đảm bảo kết quả đề ra; công tác trồng rừng, trồng cây xanh chưa đạt kế hoạch.

Đặc biệt, tình hình quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường cảnh quan trên địa bàn chưa chặt chẽ; tình trạng phân lô, bán nền trái pháp luật, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra khá phức tạp.

Từ thực tiễn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND thành phố Bảo Lộc siết chặt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai; chấn chỉnh, xử lý nghiêm, dứt điểm việc hiến đất làm đường, tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định; khắc phục triệt để và xử lý dứt điểm tình trạng phân lô, bán nền trái với quy định của pháp luật

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt, tạm dừng toàn bộ việc tác động, đầu tư, xây dựng, thi công công trình trên đất mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa tại khu vực Tờ bản đồ số 8, 9 thôn 14, xã ĐamB’ri và các khu vực khác trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa, giới thiệu, quản cáo là dự án bất động sản mà các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trong thời gian qua) để rà soát, thực hiện đầy đủ về hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư,… theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu thành phố phải thực hiện nghiêm quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu rà soát các hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đề nghị giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố còn tồn đọng, chưa giải quyết để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực hiến đất hình thành đường giao thông mới để tách thửa. Qua đó báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan và không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Thúc tiến độ quy hoạch khu vực núi Sa Pung 432 ha

Đối với dự án khu du lịch núi Sa Phung, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND TP. Bảo Lộc, UBND huyện Bảo Lâm và Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh khẩn trương thực hiện đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 6865/UBND-QH ngày 27/9/2021.

Trước mắt, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch khu vực núi Sa Pung (diện tích khoảng 432 ha) nhằm đảm bảo tiến độ thu hút đầu tư công trình trọng điểm, hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch trong tháng 2/2022.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND thành phố Bảo Lộc tiến hành rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất phù hợp với các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực.

Thành phố cần triển khai việc lập và điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã nông thôn mới, quy hoạch chi tết xây dựng,… phù hợp với Đồ án quy hoạch chung gắn với hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II nhằm tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND thành phố Bảo Lộc tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020-2025 đảm bảo khả thi và hiệu quả; tham mưu UBND thành phố báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) theo quy định.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: