“Tam quốc diễn nghĩa” – Tác phẩm bất hủ của La Quán Trung đã rất thành công khi khắc họa sinh động, chi tiết nhiều nhân vật lịch sử. Trong tác phẩm này, có rất nhiều câu nói thương tâm mà cho đến nay vấn khiến người đời thổn thức mãi không thôi.

Tam quốc diễn nghĩa: “Người sống ở đời, chuyện không như ý thường chiếm đến tám, chín phần” – Dương Hỗ

Trong đông đảo số anh hùng xuất hiện ở tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” thì Dương Hỗ (221 -278) không phải là người đáng thất vọng nhất trong chốn quan trường.

Dương Hỗ từng phục vụ cho 2 triệu Tào Ngụy và Tấn. Ở thời vua Tấn ông được phong đến chức quận công, thực ấp 3000 hộ. Thế nhưng, Dương Hỗ lại là một trong những người nói ra câu chán nản, không như ý nhất “Nhân sinh thất ý vô nam bắc”, dịch Nam bắc nào ai được thỏa lòng. Với câu nói này, ông bỗng chốc trở thành người bạn tri âm, tri kỷ của những người không được như ý muốn, chán nản, thất vọng bởi công việc, cuộc sống.

Tam-quoc-dien-nghia-co-4-cau-noi-thuong-tam-khien-hau-the-xot-xa-thon-thuc-2

Những người mang tâm lý bi quan khi gặp một sự việc nào đó thường hay nói “càng đánh càng thua”, nhưng cùng với sự việc đó nếu là người lạc quan sẽ nói rằng “càng thua càng phải đánh”. Cùng một hoàn cảnh giống nhưng nhưng sĩ khí lại khác nhau.

Dương Hỗ thì cho rằng ““Người sống ở đời, chuyện không như ý thường chiếm đến tám, chín phần”, nhưng người lạc quan vô tư sẽ hoan hỉ bảo lại rằng “Chuyện như ý trong thiên hạ, ít nhất vẫn có một hai phần đấy thôi!”. Đó là lý do tại sao câu nói của Dương Hỗ lại mang đến sự thương tâm, u buồn cho người nghe.

Tam quốc diễn nghĩa: “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi” – Gia Cát Lượng

Câu nói này của Gia Cát Lượng nhiều người thì cho rằng đây là câu giúp cổ vũ chí khí, đầy lòng nhân ái của bậc quân tử xả thân vì dân, vì nước. Tuy nhiên, đối với một số người thì câu nói này lại rất thương tâm.

Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, khi Khổng Minh nói “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi” là khi “phạt Ngụy” vốn đã là điều không tưởng. Sau đó, ông chết ở gò Ngũ Trượng.

Và trong “Thần điêu hiệp lữ” khi Quách Tĩnh nói ra câu “Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi” có người liền thở dài than “Quách đại hiệp sắp phải hy sinh rồi, thành Tương Dương sắp không giữ được rồi, Đại Tống ta sắp diệt vong rồi”.

Câu nói này, mang lại sự thương tâm vì mang hàm ý dự báo về một sự mất mát ở tương tai. Quả thật rất đúng với câu “Ra trận chưa thắng người đã mất, trường sử anh hùng lệ đầy khăn”.

Quảng cáo

Tam quốc diễn nghĩa: “Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên” – Khổng Minh

Khổng Minh từng dốc hết sức lực phò tá cha con Lưu Bị. Ông đã từng 6 lần ra Kỳ Sơn, nhưng vẫn phạt Ngụy thất bại. Đứng trước những thất bại ấy Khổng Minh đành phải than thở rằng “Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, không thể cưỡng cầu”.

Câu nói này, phát ra trong hoàn cảnh của Khổng Minh khi ấy không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thương cảm. Thế sự dồn dập không kết thúc, mệnh trời đã định trốn làm sao? Dường như việc Lưu Bị xưng đế, TÔn Quyền chiếm lĩnh một phương, Tào Tháo lại thao túng thiên tử hiệu lệnh chư hầu, Quan Vũ thì bạn trận đến Mạch Thành,… than ôi hết thảy đều là ý trời cao!

Tam-quoc-dien-nghia-co-4-cau-noi-thuong-tam-khien-hau-the-xot-xa-thon-thuc-4

Dù là bậc trí nhân, có tài “Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” ra sức xoay chuyển tình thế nhưng vẫn không địch lại ý trời. Hạng Vũ năm xưa ở Cai Hạ nói “Trời muốn ta chết, không phải ở lỗi dùng binh”, quả thật nghe mà lòng thương cảm. Phàm là người trên đời, sẽ có những việc không thể cưỡng cầu.

Tam quốc diễn nghĩa: “Thị phi thành bại hóa thành không” – Tô Đông Pha

Thời Tam quốc, anh hùng hào kiệt nối nhau xuất hiện, trăm trận chiến oai hùng, ngàn chiến công oanh liệt. Thế mà thời gian như nước chảy, những Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân,… nay còn đâu?

Những người khi chán nản, thất bại mới có cảm xúc nhớ tiếc ngày xưa như vậy. Như Tào Thừa tướng đường làm quan rộng mở. Dù cho nếm đủ mùi vị thất bại, vẫn “may mắn lắm thay, vịnh thơ ca hát”, hát rằng “Ngựa chiến nằm co, chí còn rong ruổi. Anh hùng luống tuổi, khẳng khái vẫn kia!”.

Tô Đông Pha khi còn trẻ chí khí cao vời vợi, thậm chí từng tự phụ “được như Nghiêu Thuấn, chuyện này khó gì?”. Nhưng sau khi thập tử nhất sinh trên chốn quan trường, thì tâm ý cũng nguội lạnh mà than rằng “Tào Tháo một đời anh hùng mà nay ở đâu đây?”. Vì thế mới có câu “Thị phi thành bại hóa thành không”.

Nhân vật lịch sử trong “Tam quốc diễn nghĩa” nhiều vô kể. Văn phong cực kỳ phong phú. Bởi vậy, để lấy ra 4 câu nói thương tâm nhất thật không hề dễ dàng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng dù có trải qua bao lớp sóng dập vùi của lịch sử, những câu nói gắn liền với điển tích ấy vẫn như văng vẳng bên tai, khiến hậu thế xót xa thổn thức.

Xem thêm: Kết giao giữa người với người quá thân mật sẽ khó dài lâuDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: