Trời không phụ người có đạo, đất không phụ người có nhân, người không phụ người có nghĩa



Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: