Theo kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, Thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm ít nhất là 50 triệu m2 vào năm 2025.

Nguồn vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 sẽ lên đến 566.983 tỷ đồng, với gần 239.750 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở thương mại; gần 37.700 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, còn lại là nguồn vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ do các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư.

Để thực hiện mục tiêu nâng diện tích nhà ở bình quân của mỗi người dân, trong năm 2022, TP Hồ Chí Minh dự kiến dành gần 700 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội và huy động nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở thương mại đạt 28.425 tỷ đồng. Việc cấp sổ hồng, đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở… cũng sẽ được đẩy mạnh để khuyến khích người dân tự bỏ vốn đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở riêng lẻ.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: