Toàn cảnh Đảo Ngọc trung tâm TP Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư khu đô thị sinh thái 187 haDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/toan-canh-dao-ngoc-trung-tam-tp-quang-ngai-keu-goi-dau-tu-khu-do-thi-sinh-thai-187-ha-2022717193651876.htm