Nền kinh tế Việt Nam tháng 2 và hai tháng đầu năm 2022 đã có những tín hiệu tích cực đến từ sản xuất công nghiệp và số doanh nghiệp gia nhập, quay trở lại thị trường…

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 2 THÁNG GIAI ĐOẠN 2014-2022 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP GIẢM (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/2/2022 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/2/2022 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI (TRIỆU USD)

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI (TRIỆU USD)

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG 2 THÁNG 2022 (DOANH NGHIỆP)

SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THEO NGÀNH (DOANH NGHIỆP)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (LƯỢT)

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN (TỶ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: