THÔNG BÁO

Kết quả tiếp nhận đợt 1 hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa nhà A2 Dự án

Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

     Dự án: Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

     Tòa nhà: A2       

     Địa điểm: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long là chủ đầu tư Tòa nhà A2 của Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội với quy mô 348 căn hộ.

Ngày 11/8/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 149/2015/CV-BKTL ngày 10/8/2015 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long về việc Tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội AZ Thăng Long và đăng tải thông tin trên Website của Sở Xây dựng.

Ngày 22/9/2015, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 167/2015/CV-BKTL ngày 18/9/2015 của Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long về việc công bố kết quả tiếp nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội đợt 1 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và  Điều 7 Quyết định số 34/2010/QĐ/TT-BXD ngày 16/08/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Sở Xây dựng xin thông báo:

+ Tổng số căn hộ mở bán đợt 1: 348 căn hộ

+ Số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án: 51 hồ sơ (Danh sách tại phụ lục kèm theo)

+ Giá bán tạm tính: 14.017.594 đồng /m2 (chưa bao gồm VAT)