TNR Grand Palace River Park Uông Bí

Trong quá trình phát triển trục kinh tế Tây Bắc Quảng Ninh, khi dòng vốn đầu tư FDI và DDI tập trung vào khu vực Uông Bí - Quảng Yên…

Mô hình căn hộ 2 chìa khóa

Mô hình căn hộ 2 chìa khóa được cho là bước tiến mới của các loại hình BĐS với mục tiêu khai thác tối đa mục đích sử dụng. Từ…