Tích thiện cải biến vận mệnh, phúc trạch tròn đầy

Rất nhiều người hy vọng có thể tu phúc, hy vọng bản thân sống cuộc sống tốt đẹp hơn, sống thoải mái tự tại hơn, đầy đủ hơn, vì thế họ đã làm rất nhiều việc thiện. Con người có vận mệnh Thiên định, đồng thời Trời cũng cải biến vận mệnh cho người hành thiện.

Thời nhà Thanh, ở huyện Thuận Đức tỉnh Quảng Đông có một người tên là Ôn Nhữ Thích thi đỗ tiến sĩ vào năm Càn Long thứ 49. Có một thầy tướng số xem tướng mặt cho ông và nói rằng đời này ông ấy chỉ có thể làm đến chức quan tứ phẩm. Năm Càn Long thứ 59, con đê lớn nhất ở Quảng Đông bị vỡ.

Ôn Nhữ Thích trở về quê nhà làm tang sự cho cha mẹ và tận mắt nhìn thấy tình cảnh bách tính trôi dạt khắp nơi. Ông đã lấy toàn bộ gia sản và tổ chức quyên góp tài nguyên để xây lại con đê. Ngoài ra, ông còn lập ra lớp học miễn phí truyền giảng về kinh sách Nho gia v.v, làm việc thiện và khuyến thiện.

Về sau, ông trở lại kinh thành, thầy tướng số ngày trước nhìn thấy tướng mạo của ông liền kinh ngạc thốt lên: “Ông về quê nhất định đã gieo rất nhiều phúc đức, nếu không thì tướng mặt và cốt cách của ông làm sao mà có nhiều cải biến đến vậy? Ông có thể thăng quan lên nhị phẩm.”

Ôn Nhữ Thích kể lại những việc mình đã làm, nghe xong chuyện thầy tướng số cười và nói: “Tướng do tâm sinh, tương lai phía trước của ông có hy vọng vô cùng!” Sau này, ông ấy làm chủ khảo vùng Quảng Tây, Tứ Xuyên và Sơn Đông, được thăng chức đến Binh bộ thị lang.

Con trai của ông là Ôn Thừa Đễ thi đỗ tiến sĩ vào năm Đạo Quang thứ 6, vào làm trong Viện hàn lâm với chức quan Hình bộ chủ sự. Người ta đều nói chuyện này là do nhà họ Ôn lấy thiện để cứu giúp thế nhân mà có được.

Xem nhẹ mạng người, tổn thọ và mất đi phúc lộc

Thượng thư Tô Đĩnh thời nhà Đường lúc còn trẻ có người xem tướng cho ông ta nói: “Ông có thể làm quan đến chức Thượng thư, có thể làm đến quan nhị phẩm.” Về sau, ông ta làm quan tam phẩm đến chức Thượng thư thì mắc trọng bệnh. Ông tìm đến thầy tướng số xem cho.

Thầy tướng số nói: “Thọ mệnh của ông đã tận rồi, không có cách nào để kéo dài thêm.” Tô Đĩnh kể lại chuyện đã từng có người xem tướng cho ông trước đây. Thầy tướng số nói: “Lúc ban đầu xác thực là như vậy, nhưng do lúc làm quan ở Quế Châu, ông đã xử chết hai người.

Bây giờ hai người đó đang kháng cáo ông dưới địa phủ, quan sai đã giảm thọ mệnh của ông hai năm, chính vì vậy nên ông không thể làm đến quan nhị phẩm.” Vốn là khi Tô Đĩnh còn làm quan ở Quế Châu, có hai tiểu quan sai kháng cáo huyện lệnh, nhưng Tô Đĩnh vì bao che cho huyện lệnh mà xử chết hai tiểu quan sai. Tô Đĩnh nhớ lại sự việc lúc đó chỉ còn biết thở dài rồi qua đời.

Tâm tồn thiện niệm nhất định sẽ có thiện quả

Thời nhà Minh, ở Phụng Dương tỉnh An Huy có một người tên là Trịnh Chiếu. Ông ngưỡng mộ các bậc thánh hiền và tự mình thực hành theo Đạo của bậc thánh hiền. Mỗi ngày đều tận lực hành thiện giúp người, cứu tế người khác trong hoạn nạn, không từ chối việc thành tựu điều tốt cho người khác, hơn chục năm qua ông vẫn kiên trì làm như thế.

Vì vậy, mọi người gọi ông ấy là người đại thiện. Ông ấy tự yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình. Ông không dám tùy tiện với những điều bản thân nghe thấy, nhìn thấy cùng với lời nói và hành động của mình. Ở nơi không có người nhìn thấy, ông vẫn bảo trì trạng thái cẩn trọng.

Một hôm, tối đến ông nằm mộng thấy mình đến thiên cung và nhìn thấy thiên thần đã sắp sẵn một chỗ ngồi cho ông, họ nói rằng: “Ông vốn có vận mệnh bần hàn, nhưng vì làm việc thiện nên lệnh cho hai thần phúc và lộc đi theo ông, sau này ông sẽ ngồi vào chỗ này.”

Kể từ đó, Trịnh Chiếu đi đến đâu cũng đều có phúc lộc theo đó, con cháu được vinh hoa phú quý, rạng rỡ quan trường, cuối đời cũng như thế. Trịnh Chiếu kiên trì tấm lòng hướng thiện, hằng tâm kiên trì đến cùng nên về sau đã chứng đắc quả vị Tịnh dục chân nhân. Đây chính là đạo lý những điều tốt đẹp và cát tường thuận theo thiện tâm mà đến.

Thiện ác hữu báo là thiên lý. Chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc sống thực tế, phàm là những ai tin vào nhân quả báo ứng đều biết tự nguyện tự giác đi làm điều thiện tích đức, không chỉ là tạo cho mình vận mệnh tốt mà còn đặt nền tảng tích phúc đức cho con cháu.

Phàm là những ai không tin vào nhân quả báo ứng thì thường làm điều xấu hại người làm lợi cho mình, không muốn tích đức hành thiện, kết quả là phí công bản thân bỏ mất phúc đức, còn làm liên lụy đến con cháu, hậu quả của việc thương thiên hại lý không thể tính được. Đạo làm người cần phải nhìn thẳng vào phép tắc nhân quả, phải quan sát được tâm niệm của bản thân và hết thảy hành vi xem có phù hợp với thiên lý hay không thì mới có thể có tiền trình quang minh.

Hằng Tâm – Nguồn minhhui

 

Xem thêmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: