(Dân trí) – Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 32 ngày 11/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Phó Thủ tướng cho biết, qua báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, qua phản ánh thì tiến độ triển khai lấy ý kiến nhân dân ở nhiều bộ, ngành, địa phương còn rất chậm.

Để bảo đảm thực hiện tốt các nghị quyết đề ra, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các người đứng đầu bộ ngành, địa phương khẩn trương lấy ý kiến nhân dân.

Thủ tướng đốc thúc lấy ý kiến nhân dân sửa đổi Luật Đất đai - 1

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ tịch các tỉnh khẩn trương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Trong đó, Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình; tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn trong Nghị quyết số 170 của Chính phủ.

Đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầng lớp nhân dân, chính sách về đất đai có tính đặc trưng của vùng, miền. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn trong Nghị quyết số 170 của Chính phủ.

Các địa phương chưa triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm ban hành Kế hoạch, chậm tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu Bộ này tổ chức các đoàn công tác để theo dõi, đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật trên. Bên cạnh đó là thường xuyên cập nhật, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên trang website lấy ý kiến nhân dân; tiến độ tổ chức lấy ý kiến nhân dân của các Bộ, ngành và địa phương.

Bộ này cũng cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, thời gian trong Nghị quyết số 170 của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Thủ tướng đốc thúc lấy ý kiến nhân dân sửa đổi Luật Đất đai Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City

Nguồn: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/thu-tuong-doc-thuc-lay-y-kien-nhan-dan-sua-doi-luat-dat-dai-20230213083310497.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: