Bạn đọc hỏi: Cách đây mấy năm, tôi mua mảnh đất nhưng trong “sổ đỏ” lại viết sai một chữ “Phù” thành “Phủ” trong địa chỉ người sử dụng đất. Gây đây, tôi nhượng lại mảnh đất này cho người khác thì phòng công chứng nói là phải đi đính chính “sổ đỏ” thì mới giao dịch được. Xin hỏi luật sư việc này có đúng không? Nguyễn Thị Thái (Hà Nội)

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 16, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) – “sổ đỏ” là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất của người có quyền sử dụng đất. Mặt khác tại khoản 1, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 cũng xác định, việc đính chính Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp được thực hiện trong các trường hợp: Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó; Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Tương tự, khoản 1, Điều 86, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, quy định về đính chính Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp thể hiện: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính”. Do đó, việc phòng công chứng nói bạn phải thực hiện việc đính chính “sổ đỏ”, rồi mới tiến hành chuyển nhượng QSDĐ được là hoàn toàn chính xác.

Luật sư Đặng Văn Sơn (Văn phòng Luật sư Đặng Sơn và Cộng sự. Số nhà 31, ngõ 192, đường Tam Trinh, Hà Nội)
Luật sư Đặng Văn Sơn (Văn phòng Luật sư Đặng Sơn và Cộng sự.)

 

Về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận QSDĐ, khoản 3, Điều 10, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định, hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính gồm: Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp và Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Đối với thủ tục chuyển nhượng QSDĐ gồm các bước: hai bên đến văn phòng công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng và tiến hành công chứng hợp đồng (hồ sơ Văn phòng công chứng hướng dẫn). Tiếp đến là kê khai nghĩa vụ tài chính, kê khai hồ sơ sang tên theo các biểu mẫu do chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi có nhà, đất hướng dẫn kê khai. Sau cùng là nộp đủ lệ phí theo quy định tại chi cục thuế cấp huyện theo thông báo của cơ quan thuê và nhận sổ đỏ.