Mục lục bài viết [Ẩn]
  • 1. Thống kê, kiểm kê đất đai là gì?
  • 2. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai
  • 3. Kỳ, thời điểm thống kê, kiểm kê đất đai

Nguồn: https://luatvietnam.vn/dat-dai-nha-o/kiem-ke-dat-dai-la-gi-567-91671-article.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: