Thiên ngoại hữu thiên, người trí huệ thường biết điềm tĩnh thu mìnhDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: