Ảnh: Dân Việt

Cốt truyện nằm trong tiểu thuyết kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong tứ đại kinh điển của Trung Quốc. “Thiên lý tẩu đơn kỵ, quá ngũ quan trảm lục tướng” của Quan Vân đã được lưu truyền hơn một nghìn năm, và câu chuyện này có thể nói là lưu danh sử sách. Nó không phải là quá xa, nhưng nó đã có trong lịch sử.

“Tam quốc chí – Quan Vũ tiểu sử” ghi: Khi Quan Vũ giết chết Nhan Lương, Tào Công Trí biết rằng ông ta sẽ rời đi, vì vậy ông đã tặng cho ông ta một món quà hào phóng. Vũ Tẫn đã niêm phong mọi thứ đã đưa cho anh ta, và tạm biệt cuốn sách. Nhưng vượt qua năm cấp độ và giết sáu tướng không thực sự tồn tại.

"Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ" thực ra không phải Quan Vũ, mà là người bị hậu thế dèm pha nghìn năm
Ảnh: Soundofhope

Sau khi Quan Vũ rời đi, người của Tào Tháo thuyết phục Tào Tháo cho quân truy đuổi, nhưng Tào Tháo từ chối. Tào Tháo nói: Khát vọng của mỗi người đều khác nhau, và mỗi người đều có chủ nhân của mình, vì vậy đừng làm khó Quan Vũ.

Vấn đề này, bài bình luận của Bùi Tùng Chi cũng ca ngợi thái độ và cách đo lường của Tào Tháo. La Quán Trung đã viết câu chuyện này thành một cuốn tiểu thuyết và xử lý nó một cách nghệ thuật, nó đã trở thành một câu chuyện hay qua nhiều thời đại.

"Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ" thực ra không phải Quan Vũ, mà là người bị hậu thế dèm pha nghìn năm
Ảnh: Soundofhope

Xét từ chính sử, Quan Vũ và Tào Tháo đều là những anh hùng thời nay, Quan Vũ trung thành và chính nghĩa vô song, Tào Tháo lại càng khoan dung, có thể để Quan Vũ làm địch thủ ngày mai cho thấy Tào Cao có tham vọng và có một số lượng lớn anh hùng để phục vụ mình, không phải là không có lý do.

Trong trận Quan độ, Tào Tháo và Viên Thiệu chỉ cách nhau mấy chục km, còn Lưu Bị thì ở trong trại của Viên Thiệu, vậy thì Quan Vũ gần như có thể đi bộ đến tận doanh trại của Lưu Bị, còn “thiên lý – ngàn dặm” ​​thì sao? Trong chính sử, người ” một mình cưỡi ngựa đi vạn dặm ” ​​thực ra không phải là Quan Vũ, mà là Liêu Hoá – cựu binh của nhà Thục Hán, người đã bị các thế hệ sau coi thường hàng nghìn năm.

Liêu Hóa, tên cũ là Liêu Thuần (廖淳), tự Nguyên Kiệm (元儉), là tướng lĩnh Quý Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, sinh ra trong gia đình Miện Nam và đến từ Trung Lô, quận Tương Dương. Tướng quân Quan Vũ trước đây trở thành người làm chủ Kinh Châu. Vào mùa đông năm Kiến An thứ hai mươi tư, Tôn Quân sai Lữ Mông tấn công Kinh Châu, Quan Vũ bị đánh bại và bị giết, Liệu Hoá cũng được đưa vào quy nhập Tôn Ngô.

Trong “Tam quốc chí” chỉ có một số ghi chép, cái gọi là “ Vũ bại thuộc Ngô”, nhưng Liệu Hoá lại trung thành với Lưu Bị và nhà Hán, thân ông đã ở Vũ nhưng lòng của ông ở Hán.

Tuy nhiên, Liệu Hoá khó có thể chạy thoát về tay Lưu Bị: Thứ nhất, khoảng cách là một quãng đường dài, từ Kinh Châu Giang Lăng đến Thành Đô khoảng một nghìn dặm, còn có hàng trăm dặm trong khu vực do Soochow kiểm soát. Thứ hai. Liệu Hoá là quan chức cấp cao đầu hàng nước Thục, được canh phòng nghiêm ngặt, thứ ba là Liệu Hoá còn có mẹ già, muốn cùng mẹ già trốn thoát lại càng khó.

“Tam quốc chí tập 45, Thục địa 15, Đặng thị Trương Dương tiểu sử tập 15” ghi lại rất ngắn gọn “Tứ quy tiên chủ, nãi trá tử thời nhân, vị vi tín nhiên nhân huề, trì não mẫu trú dạ tây hành” – Tưởng trở về cựu chúa là lừa chết, người thời đó gọi nó là trung thành, vì rong ruổi cưu mang mẹ già và đi về phía Tây cả ngày lẫn đêm”. Liệu Hoá đã đánh lừa cấp trên và cấp dưới bằng cách kháo tạc tử phiến, sau đó cùng mẹ đi về phía Tây.

"Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ" thực ra không phải Quan Vũ, mà là người bị hậu thế dèm pha nghìn năm
Quan Vũ bị đánh bại và bị giết (Ảnh: Soundofhope)

Việc giả chết và cưỡi ngựa một mình của Liệu Hoá còn cảm động hơn Quan Vũ, bởi vì Quan Vũ là hiện thân của “lòng trung thành”, và việc Liệu Hoá một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm không chỉ phản ánh lòng trung thành, mà còn có một tấm lòng “hiếu thảo”, có thể nói là đã từng trải.

Hơn thế nữa, vào mùa xuân năm Chương Vũ thứ 2 (222), Lưu Bị đích thân dẫn các tướng của mình đi thám hiểm Tôn Ngô, và gặp Liệu Hoá ở Tỉ Quy . Lưu Bị rất cảm động trước sự trở lại của Liệu Hoá, và sau đó đã bổ nhiệm Liệu Hoá làm quận trưởng huyện Nghi Đô tham gia trận chiến Di Lăng.

Sử sách không ghi lại thành tích của Liệu Hoá trong trận Di Lăng, nhưng xét về vị trí chính thức sau này của ông là “biệt đốc”, Lưu Bị đồng ý với tài năng quân sự của ông.

Vào thời Gia Cát Lượng, Liêu Hoa làm tể tướng tham quân, sau này làm tổng đốc Quảng Vũ, đứng đầu tổng trấn m Bình, điều này cho thấy năng lực của Liêu Hoa là rất tốt.

“Tam Quốc: Hậu sư tiểu sử” ghi lại, “Vào mùa hè năm thứ sáu, đệ tử Ngụy Đại Hưng, lệnh cho tướng quân Đặng Ngải chinh phạt phía tây, tướng quân Chung Hội của Trấn Tây, và Gia Cát Lượng, tổng đốc Vĩnh Châu, đến cùng nhau tấn công dồn dập.

Vì vậy ông đã sai các tướng xa là Liêu Hoá , Trương Dực, Đại tướng quân và những người khác đã từ chối. Khi đó, Liêu Hoá đã ngoài 70 tuổi vẫn cử tiền tuyến chống lại Đặng Ngải, cho thấy Liêu Hoá không phải là một lão tướng với năng lực tầm thường.

Các biên niên sử đời Hán, Tấn, Xuân và Thu đã ghi lại đánh giá của ông về Khương Duy, có thể nói trong một câu. Vào mùa thu năm Cảnh Diệu thứ năm, Khương Duy dẫn quân ra khỏi địch đạo, tấn công Tào Ngụy ở phía bắc,Liêu Hoá chỉ ra rằng tài tháo vát của mình không vượt trội hơn đối phương, sức mạnh yếu hơn đối phương, nhưng ông ta không hài lòng với việc sử dụng quân đội. Làm sao anh ta có thể sống sót trong trận chiến như thế này?

Đúng như vậy, vào tháng 10 cùng năm, Khương Duy bị Đặng Ngải đánh bại tại “Hầu Hoà”, ông ta rút lui và đóng quân ở Đạp trung.

"Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ" thực ra không phải Quan Vũ, mà là người bị hậu thế dèm pha nghìn năm
Tượng Liêu Hoá (Ảnh: Soundofhope)

Vào mùa đông năm 263, theo lệnh của Lưu Thiện, ông và Khương Duy đầu hàng. Vào mùa xuân năm 264, Liêu Hoá và Tông Dự di cư đến Lạc Dương và chết trên đường đi, có lẽ gần 80 tuổi.

Trong suốt cuộc đời của Liêu Hoá, ông đã theo Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Khương Duy chinh chiến Nam Bắc liên tiếp, lập được nhiều chiến công, ông nổi tiếng là người dũng cảm, mưu lược, cuối cùng được phong là Đại tướng quân, lãnh đạo thống đốc của Bính Châu, được phong là hầu tước của Trung Hương.

Vào thời Tam quốc, ông nổi tiếng là nhân vật có danh hiệu “Phía trước có Vương, phía sau có Trương, Liêu”. Vương là Vương Bình, Trương là Trương Dực, Liêu là chỉ Liêu Hoá.

Có thể nói, “Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ” của Liêu Hoá là cách lý giải hay nhất về “trung, nghĩa, hiếu”, vừa có văn võ song toàn, lại dũng cảm và tháo vác, là một vị anh hùng thống lĩnh thời Tam quốc.

Từ Thanh biên dịch
Theo: Lý Tĩnh Nhu – Soundofhope

​​

Xem thêmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: