Thị trường chứng quyền 19/11/2021: Sắc đỏ lan rộng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2021, toàn thị trường có 68 mã giảm, 24 mã tăng và 6 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 3.3 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2021 với 68 mã giảm, 24 mã tăng và 6 mã đứng giá.

Hầu hết các chứng quyền như FPT, HPG, MSN và VJC đều chìm trong sắc đỏ. Cụ thể CMSN2106 giảm 22.58%, CHPG2110 và CVJC2102 giảm lần lượt 15.14% và 15%, CHPG2111, CHPG2113 và CFPT2103 giảm từ 11%-13%… Bên cạnh đó các chứng quyền NVL và VNM cũng chịu chung áp lực bán.

Nhóm chứng quyền ngân hàng tiếp tục có phiên giao dịch kém lạc quan khi CSTB2108 giảm 16.9%, CVPB2106 và CVPB2109 cùng giảm ở mức 9.64%, CMBB2103 giảm 8.54%, CMBB2104 và CMBB2105 giảm lần lượt 7.78% và 7.26%, CACB2101, CSTB2105, CSTB2109 và CMBB2107 giảm từ 6%-7%…

Khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 18/11/2021 đạt hơn 33.5 triệu đơn vị, tăng 21.82%. Giá trị giao dịch đạt hơn 53.3 tỷ đồng, tăng 50.88% so với phiên ngày 17/11/2021. Trong đó, CHPG2111 là mã chứng quyền dẫn đầu thị trường về khối lượng lẫn giá trị giao dịch.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 18/11/2021 với tổng mức bán ròng hơn 3.3 triệu đơn vị. Trong đó, CPDR2103 và CSTB2110 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán nhiều nhất.

Thị trường chứng quyền 19/11/2021: Sắc đỏ lan rộng

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 19/11/2021, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Thị trường chứng quyền 19/11/2021: Sắc đỏ lan rộngThị trường chứng quyền 19/11/2021: Sắc đỏ lan rộng

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMWG2108 và CPDR2103 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo đó, CVJC2101 và CVNM2106 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 8.4 và 8.11 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn VietstockCó thể bạn sẽ quan tâm: