Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn Kim Đô Policity - Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn Dự án Kim Đô Policity Yên Phong.
Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn Dự án nóng bỏng từng ngày tại thành phố trẻ Từ Sơn Garden City, hãy tìm hiểu nguyên nhân.
Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn Sánh vai với Ecopark hay Phú Mỹ Hưng chỉ có thể là Dự án khu đô thị Kim Đô PoliCity với mật độ xây dựng chỉ 21%.Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11/2021, toàn thị trường có 49 mã giảm, 33 mã tăng và 16 mã đứng giá. Khối ngoại quay lại bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 625 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11/2021 với 49 mã giảm, 33 mã tăng và 16 mã đứng giá.

Các chứng quyền nhóm bán lẻ MWG, PNJ và MSN tiếp tục ghi nhận điều chỉnh trên diện rộng. CMWG2108, CPNJ2106 và CPNJ2105 giảm từ 8%-9%, CPNJ2108 giảm 6.67%, CMSN2106 giảm 6.06%, các mã còn lại trong nhóm có mức giảm dưới 4%.

Nhóm chứng quyền ngân hàng cũng giao dịch khá phân hóa. Cụ thể, CSTB2106 và CMBB2105 giảm lần lượt 15.38% và 13.89%, CHDB2102 giảm 5.26%, CMBB2103 giảm 3.53%. Ngược lại, CVPB2105 tăng 19.05%, CMBB2107 và CACB2101 tăng lần lượt 2.99% và 2.88%, CSTB2110 tăng 1.64%…

Khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 17/11/2021 đạt hơn 27.5 triệu đơn vị, giảm 9.58%. Giá trị giao dịch đạt hơn 35.3 tỷ đồng, giảm 39.36% so với phiên ngày 16/11/2021. Trong đó, CSTB2106 là mã chứng quyền dẫn đầu thị trường về khối lượng, CHPG2111 là mã dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên 17/11/2021 với tổng mức bán ròng hơn 625 ngàn đơn vị. Trong đó, CVIC2106 và CHDB2103 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán nhiều nhất.

Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 18/11/2021, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Thị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫnThị trường chứng quyền 18/11/2021: CMWG2108 đang được định giá hấp dẫn

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMWG2108 và CVPB2107 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo đó, CVNM2106 và CVJC2101 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 8.5 và 8.17 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn VietstockCó thể bạn sẽ quan tâm: