Thị trường chứng quyền 16/12/2021: Tâm lý thận trọng gia tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12/2021, toàn thị trường có 44 mã tăng, 44 mã giảm và 15 mã đứng giá. Khối ngoại mua ròng nhẹ với tổng mức mua ròng chỉ đạt 61 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền giao dịch phân hóa trong phiên ngày 15/12/2021 với 44 mã tăng, 44 mã giảm và 15 mã đứng giá.

Ở chiều tăng, CPNJ2108 tăng 12.86%, CMSN2105 và CMSN2110 tăng lần lượt 10.56% và 9.81%, CMWG2110, CMSN2108 và CNVL2103 tăng từ 7.88%-8.64%, CMSN2107 tăng 6.38%, CVHM2115 tăng 6.25%…

Ngược lại ở chiều giảm, CFPT2107 giảm 18.87%, CPNJ2104 và CVHM2108 giảm lần lượt 16.22% và 15.25%, CVIC2105 giảm 11.48%, CVNM2107, CHPG2112, CVRE2111 và CPNJ2105 giảm từ 8.33%-10.71%…

Khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 15/12/2021 đạt hơn 20.8 triệu đơn vị, giảm 21.5%. Giá trị giao dịch đạt hơn 29.7 tỷ đồng, giảm 4.42% so với phiên ngày 14/12/2021. Trong đó, CVHM2114 là mã chứng quyền dẫn đầu thị trường về khối lượng, CMSN2105 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên 15/12/2021 với tổng mức mua ròng đạt hơn 61 ngàn đơn vị. Trong đó, CVHM2114 và CSTB2110 là hai mã chứng quyền được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Thị trường chứng quyền 16/12/2021: Tâm lý thận trọng gia tăng

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 16/12/2021, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Thị trường chứng quyền 16/12/2021: Tâm lý thận trọng gia tăngThị trường chứng quyền 16/12/2021: Tâm lý thận trọng gia tăngThị trường chứng quyền 16/12/2021: Tâm lý thận trọng gia tăng

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMSN2107 và CNVL2103 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo đó, CHPG2109 và CVNM2109 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 15.9 và 13.39 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn VietstockDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: