Thị trường chứng quyền 09/12/2021: Thận trọng gia tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/12/2021, toàn thị trường có 53 mã giảm, 39 mã tăng và 11 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục xả hàng với tổng mức bán ròng hơn 1.7 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 08/12/2021 với 53 mã giảm, 39 mã tăng và 11 mã đứng giá.

Thị trường chứng quyền có phiên giao dịch khá phân hóa. Cụ thể ở chiều giảm, CVNM2109 đánh mất 29.82%, CHPG2109 giảm 25.93%, CVHM2108 và CHPG2116 rơi lần lượt 20.45% và 18.88%, CVNM2110, CVIC2104 và CMSN2109 đóng cửa với sắc đỏ từ 12%-16.67%…

Ngược lại, các chứng quyền PNJ và VRE có phần tích cực hơn. Trong đó, chứng quyền CPNJ2105 tăng 35.8%, CVRE2108, CPNJ2104 và CPNJ2108 tăng từ 19.35%-21.74%, CPNJ2109 tăng 14.81%, CVRE2112 tăng 10.62%…

Ở nhóm chứng quyền ngân hàng cũng giao dịch khá lình xình khi CTCB2111 giảm 31.36%, CMBB2105 và CTCB2106 giảm tương ứng15.71% và 14.04%, CVPB2106 lùi 13.87%…

Khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 08/12/2021 đạt hơn 20.2 triệu đơn vị, giảm 26.12%. Giá trị giao dịch đạt hơn 24.6 tỷ đồng, giảm 21.55% so với phiên ngày 07/12/2021. Trong đó, CVHM2114 là mã chứng quyền dẫn đầu thị trường về khối lượng, CMWG2107 dẫn đầu về giá trị giao dịch.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 08/12/2021 với tổng mức bán ròng hơn 1.7 triệu đơn vị. Trong đó, CVHM2114 và CVIC2106 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Thị trường chứng quyền 09/12/2021: Thận trọng gia tăng

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 09/12/2021, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Thị trường chứng quyền 09/12/2021: Thận trọng gia tăngThị trường chứng quyền 09/12/2021: Thận trọng gia tăngThị trường chứng quyền 09/12/2021: Thận trọng gia tăng

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CNVL2103 và CVPB2107 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo đó, CSTB2108 và CVRE2108 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 40 và 12.18 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn VietstockDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: