[ad_1]

Thêm nhiều cổ vẽ mẫu hình cây thông Noel

Nhiều mã như SJF, IDI, TNI giảm sàn liên tiếp sau chuỗi tăng mạnh trước đó, tạo lập mẫu hình “Cây thông Noel”.

Chọn cổ phiếu tăng mạnh liên tiếp, coi chừng “đu đỉnh”. Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

[ad_2]