Tháo gỡ 'nút thắt' pháp lý, nguồn cung các dự án bất động sản sắp sôi động trở lại Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư vừa có Công văn số 2541/CV-TCT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tháo gỡ 'nút thắt' pháp lý, nguồn cung các dự án bất động sản sắp sôi động trở lạiTheo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 8393/VPCP-CN ngày 17/11/2021 và Thông báo số 80/TB-VPCP ngày 23/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các cơ quan hướng dẫn một số nội dung vê triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Theo đó, hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật đã giải đáp 88 vấn đề có liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nội dung liên quan đến việc triển khai dự án đầu tư; nội dung liên quan đến chấm dứt dự án đầu tư.

Đây được xem tài liệu quan trọng giúp cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan đơn vị liên quan và chủ đầu tư các dự án triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, góp phần thúc tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục tại các dự án, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà các dự án đã và đang gặp phải.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/thao-go-nut-that-phap-ly-nguon-cung-cac-du-an-bat-dong-san-sap-soi-dong-tro-lai-108840.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: