Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an tỉnh điều tra, làm rõ những sai phạm liên quan đến Công ty TNHH Hu Cha Vina.

Hàng loạt sai phạm

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Thông báo số 1364/TB-TTr về Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, thu, nộp tiền cho thuê lại đất và sử dụng kinh phí tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến Công ty TNHH Hu Cha Vina

Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến việc thực hiện quy hoạch tại KCN.

Cụ thể, có 3/26 dự án được kiểm tra có vị trí đất được bố trí không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN Phú Hội.

Hay việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Ban Quản lý các KCN) ban hành Quyết định số 57/QĐ-KCN ngày 01/10/2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết sử dụng đất (quy hoạch ngành, nghề – lần 4) nhằm hợp thức hóa các sai phạm bằng cách điều chỉnh, bổ sung nhóm ngành, nghề mới vào tất cả các khu quy hoạch ngành, nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt của KCN Phú Hội là vượt thẩm quyền.

Đối với vấn đề cho thuê lại đất tại KCN cũng đã xảy ra hàng loạt sai phạm có liên quan.

Đơn cử như Công ty PTHT KCN đã ký 08 hợp đồng cho thuê lại diện tích 9,433ha đất tại KCN Lộc Sơn chưa đúng thẩm quyền theo quy định do Công ty PTHT KCN chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) ký hợp đồng cho thuê đất nên chưa có quyền ký hợp đồng cho thuê lại diện tích đất này.

Cùng với đó, có 46 hợp đồng cho thuê lại đất sau ngày 03/3/2017 chưa xác định cụ thể tiến độ sử dụng đất và biện pháp xử lý quy định.

Công ty PTHT KCN ký hợp đồng cho thuê lại đất với ba doanh nghiệp tại KCN Lộc Sơn vượt quá thời gian được cho thuê đất.

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất được thuê lại của các chủ đầu tư, Ban Quản lý các KCN và Công ty PTHT KCN thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về tình trạng các chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng đối với 18/31 dự án tại các KCN.

Đồng thời, một số chủ đầu tư dự án sử dụng đất không đúng mục tiêu đầu tư (như sản xuất, kinh doanh điện mặt trời, cho thuê lại nhà xưởng) là có dấu hiệu trục lợi từ chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước (miễn giảm tiền thuê lại đất, ưu đãi thuế).

Ban Quản lý các KCN không kiểm tra và xử lý đối với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng tại 05/26 dự án được kiểm tra. Trong khi đó, chủ đầu tư 07/26 dự án được kiểm tra chưa chủ động lập các thủ tục, liên hệ với Sở TN&MT để được cấp Giấy CNQSDĐ.

Đề nghị chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra sai phạm

Thông báo kết luận thanh tra cũng nêu rõ, có 25/86 dự án nợ tiền thuê lại đất với tổng số tiền 3.941 triệu đồng và 47.241 USD; có 21/86 dự án nợ phí sử dụng hạ tầng với tổng số tiền 813 triệu đồng và 115.745 USD.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến Công ty TNHH Hu Cha Vina

Do không quy định về miễn, giảm tiền cho thuê lại đất, ngày 21/6/2021, Ban Quản lý các KCN có Văn bản số 276/KCN-CV gửi Cục Thuế tỉnh để đóng góp ý kiến về các biện pháp xử lý về quản lý tiền thuê đất và thuê lại đất tại các KCN.

Trong đó có trình bày về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét miễn, giảm tiền thuê lại đất, đặc thù của Công ty PTHT KCN và các khó khăn, vướng mắc khi xác định đơn giá cho thuê lại đất và việc thu tiền thuê lại đất trên thực tế tại các KCN.

Ngày 16/7/2021, Cục Thuế tỉnh có Báo cáo số 2562/BC-CTLĐO gửi UBND tỉnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp thuê lại đất trong KCN. Hiện UBND tỉnh chưa có ý kiến xem xét, chỉ đạo.

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến cái sai phạm nêu trên, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Trưởng Ban Quản lý các KCN, các Phó Trưởng ban và Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý các KCN chịu trách nhiệm trước Trưởng ban theo lĩnh vực được phân công.

Giám đốc Công ty PTHT KCN Phú Hội, Giám đốc Công ty PTHT KCN Lộc Sơn giai đoạn 2015-2019, Giám đốc Công ty PTHT KCN Lộc Sơn – Phú Hội giai đoạn từ năm 2019 đến nay, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chủ trì thẩm định, tham mưu điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại KCN Phú Hội.

Từ nội dung kết luận thanh tra nêu trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hàng loạt vấn đề quan trọng có liên quan.

Thông báo kết luận Thanh tra nêu rõ, việc Công ty TNHH Hu Cha Vina xin cấp Giấy CNĐKĐT để được hưởng các ưu đãi về đầu tư tại KCN Lộc Sơn nhưng không đưa đất vào sử dụng theo hợp đồng thuê đất đã ký kết; không trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu đầu tư đăng ký; mà cho Công ty TNHH Kanaan thuê lại nhà xưởng tại KCN Lộc Sơn để thực hiện dự án, trên cùng một địa điểm cấp hai Giấy CNĐKĐT cho hai dự án cùng ngành nghề kinh doanh; có dấu hiệu lợi dụng chủ trương, chính sách về đầu tư, ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu lợi như phần kết luận đã nêu.

Để làm rõ và xử lý các sai phạm theo quy định, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh điều tra, làm rõ đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Công ty TNHH Hu Cha Vina.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: